Γ. Γκουζούλης & Σια ΟΕ – Οpen house

Γ. Γκουζούλης & Σια ΟΕ – Οpen house

Η εταιρία μας Γ. Γκουζούλης & Σια, ΟΕ διοργάνωσε διήμερο open house, την Τετάρτη και Πέμπτη 26-27/4/2017, σε συνεργασία με τη MITUTOYO Ιαπωνίας

Εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών της MITUTOYO, σε συνεργασία με ομάδα τεχνικών της εταιρίας μας, έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων, καθώς και πραγματικές μετρήσεις σε δείγματα επισκεπτών, σε μερικές από τις πιο καινοτόμες μετρητικές μηχανές της παγκόσμιας αγοράς

Η επίδειξη αφορούσε τις εξής μετρητικές μηχανές

  • Αντιγραφής προφίλ – Contracer CV2100N4
  • Ελέγχου κυκλικότητας – κυλινδρικότητας – Roundtest RA120P
  • Οπτικό μετρητικό Quick Image QI2017C
  • CNC οπτικό μετρητικό QS250Z
  • Τραχύμετρο φορητό SJ-210
  • Υψομετρικός χαράκτης LH600E
  • Μικρά όργανα χειρός με ασύρματο σύστημα μετάδοσης δεδομένων σε Η/Υ και επεξεργασία με το κορυφαίο πρόγραμμα στατιστικής Measurlink

Η ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά παραβρέθηκαν 25 από τις πιο σημαντικές εγχώριες εταιρίες διαφόρων κλάδων (μεταλλουργικές, μηχανουργεία, συσκευασίας, πλαστικών κλπ) με συμμετοχή περίπου 60 ατόμων

Πηγή: Γ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ & σια Ο.Ε