Σεμινάριο συγκολλήσεων απο το Εκπαιδευτικό Κέντρο International Forum Training & Consulting

Σεμινάριο συγκολλήσεων απο το Εκπαιδευτικό Κέντρο International Forum Training & Consulting

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο συγκολλήσεων που οργανώθηκε απο το Εκπαιδευτικό Κέντρο International Forum Training & Consulting από τις 21 έως και 24 Ιουνίου.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

  • Γενικές αρχές συγκόλλησης
  • Συγκολλήσεις με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο
  • Συγκολλήσεις με μηχανή σύρματος GMAW
  • Συγκολλήσεις με ηλεκτρόδιο βολφραμίου TIG
  • Υγιεινή και ασφάλεια ηλεκτροσυγκολλητών

Καθ όλη τη διάρκεια του τριήμερου θεωρητικού σεμιναρίου, παράλληλα με την παρουσίαση των θεμάτων, συζητήθηκαν και επιλύθηκαν κατά το δυνατόν, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες στην εργασία τους. Αυτές οι συζητήσεις κατέγραψαν το δείκτη επιτυχίας του σεμιναρίου  εφ όσον οι συμμετέχοντες ικανοποιήθηκαν σε πολύ υψηλό βαθμό.

Την τελευταία ημέρα έγινε πρακτική εφαρμογή σε συγκολλήσεις με μηχανή σύρματος όπου και εφαρμόσθηκαν όλα τα θεωρητικά θέματα που αναπτύχθηκαν. Οι συμμετέχοντες συγκόλλησαν διάφορα δοκίμια.

Το σεμινάριο ήταν υπό την εποπτεία της ΕΒΕΤΑΜ Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων και η οποία υπέγραψε δια του επιθεωρητού της κ. Νίκου Κουφάκη, ο οποίος ήταν παρών καθ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Γιάννης Ωραιόπουλος σύμβουλος συγκολλήσεων, ο οποίος με την υψηλή του θεωρητική και πρακτική κατάρτιση κάλυψε πλήρως τους στόχους και τις απαιτήσεις του σεμιναρίου.

Χορηγός του σεμιναρίου ήταν η εταιρία Ρουσσάκης Μιχ. & Σια ΟΕ ο οποίος χορήγησε τα μέσα προστασίας για την πρακτική άσκηση.

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσφέρθηκε  ο χώρος και τα μέσα της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ του κ. Γρ. Δημητρακόπουλου.

 

Πηγή¨Από την International Forum Training & Consulting Ltd