Διαδικτυακό σεμινάριο τοξικολογίας και μετανάστευσης στα υλικά συσκευασίας

Διαδικτυακό σεμινάριο τοξικολογίας και μετανάστευσης στα υλικά συσκευασίας

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου διοργανώθηκε από τον ΣΥΒΙΠΥΣ το εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Βασικές αρχές τοξικολογίας και μηχανισμοί μετανάστευσης από τη συσκευασία στα τρόφιμα. Η δίωρη εκδήλωση περιελάμβανε τη θεωρητική ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης χημικών ουσιών σύμφωνα με τις αρχές,  τα πρότυπα ελέγχου και τις ορθές εργαστηριακές  πρακτικές της τοξικολογίας (in vivo, in vitro) και το πρακτικό κομμάτι την ανάπτυξη μεθόδων εντοπισμού  ουσιών από τα υλικά συσκευασίας στο τρόφιμο ή στους εξομοιωτές τροφίμων  μέσω των μηχανισμών μετανάστευσης. Με βάση τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία (15η τροποποίηση του κανονισμού 10/2011),  τις απαιτήσεις για τον αποκλεισμό της γονιδιοτοξικότητας σε επιμολυντές μη τοξικολογικά αξιολογημένους όταν η μετανάστευση υπερβεί το κρίσιμο όριο των 1.5 ppb (parts per billion) και την Ευρωπαϊκή  διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό  του κανονισμού πλαισίου 1935/2004 κατά την εκδήλωση έγινε επίσης αναφορά στις αξιόπιστες μεθόδους ελέγχου της ειδικής μετανάστευσης, την προτεινόμενη – ενδεδειγμένη   χρήση των ΥΑΕΤ, στις μεθόδους  αξιολόγησης NIAS/NLS, τις συνέργειες  εργαστηρίων αναφοράς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα  και βιομηχανίας,  στους ενδοκρινικούς διαταράκτες  και στα ειδικά όρια μετανάστευσης για τα άτομα νεαρής ηλικίας, τα βρέφη και τα νήπια.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το ακόλουθο:

15.00 – 15.30  Αξιολόγηση  τοξικότητας των υλικών συσκευασίας τροφίμων και  ποτών, βασικές αρχές και ορισμοί. Δρ. Ελένη Ευθυμιάδου,  Επικ. Καθ Ανόργανης  Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

15.30 – 16:00  Μετανάστευση συστατικών από την συσκευασία σε τρόφιμα. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου.   Δρ. Προεστός Χαράλαμπος, Αν. Καθ. Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ,  Δ/ντης Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων

16:00 – 16:30 In-vivo αξιολογήσεις νανοϋλικών. Δρ. Μπουζιώτη   Δρ. Πηνελόπη Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Έρευνας & Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»

16.30 – 17.00. Case study: Μελέτη ειδικής μετανάστευσης Δισφαινόλης Α, Κωνσταντίνα Νάνα, Γιώτης Α.Ε.

 

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)