Διεθνείς εκθέσεις

Οι ημερομηνίες των εκθέσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Γιά το λόγο αυτό ενημερωθείτε απ’ την οργανώτρια εταιρεία πριν επισκεφθείτε την έκθεση που σας ενδιαφέρει.

Το περιοδικό ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας.