Διαδικτυακό Σεμινάριο Τοξικολογίας και Μετανάστευσης στα Υλικά Συσκευασίας

Διαδικτυακό Σεμινάριο Τοξικολογίας και Μετανάστευσης στα Υλικά Συσκευασίας

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:

“Βασικές αρχές τοξικολογίας και μηχανισμοί  μετανάστευσης από τη Συσκευασία στα Τρόφιμα”  

Το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί είναι το εξής

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2020 (15.00 – 17.30) 

15.00 – 15.30  Αξιολόγηση  τοξικότητας των υλικών συσκευασίας τροφίμων και  ποτών, βασικές αρχές και ορισμοί. Δρ. Ελένη Ευθυμιάδου,  Επικ. Καθ Ανόργανης  Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

15.30 – 16:00  Μετανάστευση συστατικών από την συσκευασία σε τρόφιμα. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου.   Δρ. Προεστός Χαράλαμπος, Αν. Καθ. Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ,  Δ/ντης Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων

16:00 – 16:30 In-vivo αξιολογήσεις νανοϋλικών. Δρ. Μπουζιώτη   Δρ. Πηνελόπη Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Έρευνας & Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»

16.30 – 17.00. Case study: Μελέτη ειδικής μετανάστευσης Δισφαινόλης Α, Κωνσταντίνα Νάνα, Γιώτης Α.Ε.

17.00 – 17.30 QA session

                                     Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη νέα εκπαιδευτική δράση και δεν το έχουν ήδη πράξει, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συνδέσμου μας, ώστε να λάβουν τη σχετική πρόσκληση.

 

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)