Νέοι κανόνες για τη μεταφορά πλαστικών απορριμμάτων

Νέοι κανόνες για τη μεταφορά πλαστικών απορριμμάτων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 ο Ευρωπαίος  Επίτροπος Virginijus Sinkevičius ανακοίνωσε τους νέους κανόνες για την διακίνηση των πλαστικών απορριμμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό  2020/2174  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων.Από την 1η Ιανουαρίου 2021 απαγορεύεται η εξαγωγή από τα μέλη της Ε.Ε. πλαστικών απορριμμάτων (που δύσκολα ανακυκλώνονται),σε κράτη μη μέλη του ΟΟΣΑ. Η εξαγωγή καθαρών ρευμάτων πλαστικών προς ανακύκλωση (μη χαρακτηρισμενων ως επικίνδυνων) σε κράτη μη μέλη του ΟΟΣΑ, θα πραγματοποιείται υπό αυστηρούς κανόνες κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Απαγορεύεται  η εισαγωγή στην Ε.E. από τρίτες χώρες πλαστικών απορριμμάτων που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν,χωρίς να προηγηθούν αυστηρές διαδικασίες  κοινοποίησης και συγκατάθεσης,μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών.

 

Οι νέοι κανόνες τροποποιούν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1013/2006 και εναρμονίζονται με την  απόφαση της 14ης Συνέλευσης των αντιπροσώπων της σύμβασης της Βασιλείας,που προσυπέγραψαν 180 κράτη, σύμφωνα με τη οποία απαγορεύεται η μεταφορά ορισμένων κατηγοριών πλαστικών αποβλήτων (mixed, unrecyclable, contaminated plastic waste),χωρίς την έγκριση των κρατών που θα τα εισάγουν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος στη χθεσινή του ανακοίνωση τόνισε ότι οι νέοι κανόνες δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ε.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη για τα απορρίμματα  που παράγει και κινείται για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης,σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.

Σχετικά : CELEX 32020R2174 EL TXT

Από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)