Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε Μέλος των Οργανισμών TAPPI και Recyclass

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε Μέλος των Οργανισμών TAPPI και Recyclass

Εγκρίθηκε σήμερα (17/03/2021) η συμμετοχή του ΣΥΒΙΠΥΣ στην τεχνολογική πλατφόρμα Recyclass ως Supporting Organization με τους ευρωπαϊκούς Συνδέσμους FINNAT και  EUPIA (https://recyclass.eu).

 

Η πλατφόρμα Recyclass δημιουργήθηκε  από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανακυκλωτών Πλαστικών PRE (Plastics Recyclers Europe),με στόχο  την ανάπτυξη εναρμονισμένων προδιαγραφών ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών αλλά και πρωτοκόλλων ελέγχου πιστοποίησης για τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού των   διακινούμενων στην ενιαία Ευρωπαϊκή  αγορά πλαστικών συσκευασιών. Στις τεχνικές επιτροπές της πλατφόρμας Recyclass εκπονείται  σημαντικό έργο για την σύνταξη οδηγών ανακυκλωσιμότητας  ανά πολυμερές και ανά εφαρμογή, δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες πλαστικών συσκευασιών πριν αυτές κυκλοφορήσουν στην αγορά και διανέμεται  τεχνογνωσία επί του επιστημονικού αντικειμένου της ανακύκλωσης.

 

Επίσης ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος στον διεθνή Οργανισμό TAPPI  (Technical  Association of the Pulp and Paper Industry),ο οποίος έχει έδρα την πόλη Atlanta (USA).Ο TAPPI ιδρύθηκε το 1915 και αποτελεί το σημείο τεχνολογικής αναφοράς για την παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα Μέλη του TAPPI ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνουν ερευνητές, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς και experts στην τεχνολογία του χαρτιού.

 

Ο διεθνής Οργανισμός TAPPI εκδίδει περιοδικά, βιβλία και πρότυπες μεθόδους ελέγχου του χαρτιού / χαρτονιού και χαρτοκιβωτίου.Σεμινάρια και on-line εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.tappi.org. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστημονική συνεισφορά του TAPPI σε συναφή αντικείμενα,όπως corrugated fiberboard,  flexible packaging, lamination, adhesives, coatings, extrusion. Η on-line βιβλιοθήκη του TAPPI (με αποκλειστική πρόσβαση στα Μέλη του),περιέχει πάνω από 24.000 καταχωρήσεις άρθρων και μελετών αναφοράς για τη συσκευασία.

 

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ επενδύει τους διαθέσιμους πόρους του σε τεχνογνωσία,η οποία και αναδιανέμεται στα τακτικά Μέλη του.Ο ΣΥΒΙΠΥΣ αναγνωρίζεται στη διεθνή κοινότητα της Συσκευασίας και συμμετέχει στους ακόλουθους Οργανισμούς- Συνδέσμους; Europen Packaging,World Packaging Organization, European Packaging Institutes Consortium, TAPPI, Recyclass, Biobased Industries Consortium και Save Food Initiative.

 

 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)