3ο Συνέδριο για την κυκλική οικονομία

3ο Συνέδριο για την κυκλική οικονομία

Στις 20-21 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Ε διοργάνωσε στις Βρυξέλλες το 3ο  Συνέδριο για την κυκλική οικονομία (Circular Economy Stakeholder Conference).Εκπρόσωποι  κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων συζήτησαν τις νέες πρωτοβουλίες για το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής οικονομίας και την υιοθέτηση ενός κυκλικού μοντέλου με μειωμένες εκπομπές άνθρακα και υψηλότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές ανακύκλωσης και την  αξιοποίηση των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης,σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά που έχει δημοσιευτεί.

Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις παρουσιάσεις τους Συνεδρίου.

Με εκτίμηση,
 Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας