3ο Σεμινάριο Συγκολλήσεων από την International Forum Training & Consulting

3ο Σεμινάριο Συγκολλήσεων από την International Forum Training & Consulting

Άλλο ένα σεμινάριο συγκολλήσεων ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η οποία αποτυπώθηκε από την ικανοποίηση και την θετική κριτική των συμμετεχόντων. Η ζωηρή συζήτηση που κυριάρχησε καθ όλη την διάρκεια του θεωρητικού σεμιναρίου και την οποία ενίσχυσε το φιλικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε, βοήθησε στην επιλυση αρκετών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στην εργασία τους οι συμμετέχοντες, ηλεκτροσυγκολλητές αλλά και μηχανικοί παραγωγής, που το παρακολούθησαν.

Την τετάρτη ημέρα πραγματοποιήθηκε η πρακτική εκπαίδευση στην οποία εφαρμόσθηκαν με επιτυχία όσα τις προηγούμενες ημέρες είχαν συζητηθεί θεωρητικά.

Και αυτό το σεμινάριο οργανώθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο International Forum Training & Consulting, υπό την εποπτεία της ΕΒΕΤΑΜ Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων, εισηγητής ήταν ο κ Γιάννης Ωραιόπουλος Σύμβουλος Συγκολλήσεων και χορηγοί  η εταιρία Ρουσσάκης Μιχ & ΣΙΑ Ο.Ε, και η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ του κ. Γρ Δημητρακοπουλου

Η επιτυχία του σεμιναρίου και το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους απασχολούμενους στον χώρο του μετάλλου, οδηγεί τους οργανωτές στην προετοιμασία του 4ου Σεμιναρίου Συγκολλήσεων για τις 8 -9 -10 και 11 Νοεμβρίου.

Πηγή¨Από την International Forum Training & Consulting Ltd