4ο Σεμινάριο Συγκολλήσεων Μετάλλων

4ο Σεμινάριο Συγκολλήσεων Μετάλλων

Άλλο ένα σεμινάριο συγκολλήσεων, τό τρίτο προγραμματισμένο, ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Την επιτυχία φανερώνει το ζωηρό ενδιαφέρον και ικανοποίηση που ένοιωσαν οι συμμετέχοντες και την αποτελεσματικότητα την μαρτυρεί η επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που αναφέρθηκαν ότι αντιμετώπιζαν στην εργασία τους. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον χώρο επιδείξεων της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε και η οποία προσέφερε τόσο τον σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό της όσο και την τεχνογνωσία της.

Από τον Ιωάννη Ωραιόπουλο