ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Το σημαντικότερο θέμα για κάθε εργαζόμενο είναι η ασφάλεια εργασίας.
Η σελίδα μας το έχει τονίσει πολλές φορές και δεν θα πάψει να το κάνει επειδή στην χώρο της μεταλλικής κατασκευής οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, γνωστοί και άγνωστοι.
Ένας κίνδυνος που ίσως να μην είναι γνωστός και αφορά την χρήση του οξυγόνου είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε τον ρυθμιστή πίεσης και ανοίγουμε την φιάλη οξυγόνου.
Η τοποθέτηση του ρυθμιστή πρέπει να γίνεται με προσοχή. Συχνά χαλασμένα σπειρώματα μας υποχρεώνουν να βιδώνουμε τον ρυθμιστή με την χρήση κάποιου εργαλείου. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να βιδώνει μαλακά με το χέρι και να χρησιμοποιείται κάποιο κλειδί μόνο για το τελευταίο σφίξιμο στο κλείστρο της φιάλης. Εάν από την αρχή χρησιμοποιηθεί κλειδί υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί το σπείρωμα και μόλις ανοίξουμε το κλείστρο της φιάλης η πίεση του αερίου να εκτοξεύσει με δύναμη τον ρυθμιστή. Όμως σε κάθε περίπτωση, και κανονικής τοποθέτησης όταν ανοίγουμε το κλείστρο από οποιαδήποτε φιάλη δεν θα πρέπει να στεκόμαστε στην ευθεία εκτόξευσης του ρυθμιστή αλλά ούτε και μπροστά στον ρυθμιστή δεδομένου ότι η τυχόν θραύση των γυαλιών του ρυθμιστή μπορούν να μας προκαλέσουν ζημιά στα μάτια. Βέβαια για τον λόγο αυτόν υπάρχουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες σε όλους τους ρυθμιστές αλλά δεν παύει να αποτελεί μια πρόσθετη προφύλαξη.
Αυτή η οδηγία αναφέρεται και στις Αμερικανικές προδιαγραφές AWS Z49.1 Safety in Welding and Cutting and Allied Processes παράγραφος 10.8.4.4 (3) .
Αυτό όμως που δεν είναι πολύ γνωστό είναι αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 10.8.4.4 (2) ειδικά για τις φιάλες του οξυγόνου. Αυτές θα πρέπει να τις ανοίγουμε πολύ αργά. Ένα γρήγορο άνοιγμα της φιάλης μπορεί να προκαλέσει μια αδιαβατική εκτόνωση του αερίου, να ανεβάσει υψηλή θερμοκρασία και να προκληθεί έκρηξη του ρυθμιστή πίεσης.
Για τον λόγο αυτό από τους προμηθευτές αερίων, συστήνεται ότι όλες τις φιάλες, θα πρέπει να ανοίγονται αργά ώστε να γίνει συνήθεια και για τις φιάλες οξυγόνου.
Άρθρο του  Ιωάννου Ωραιόπουλου από την ιστοσελίδα Ο κόσμος της Συγκόλλησης