ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ GMAW ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ

ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ GMAW ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ

Η χρήση παλμών στην συγκόλληση με μηχανή σύρματος από αρκετούς θεωρείται πολυτέλεια για τις κατασκευές τους. Αυτό δεν είναι σωστό γιατί οι παλμοί μας λύνουν πολλά προβλήματα στην εφαρμοζόμενη συγκόλληση.
Αρκετοί όμως είναι και αυτοί που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία συγκολλήσεων. 
Η χρήση των παλμών κατά την συγκόλληση, λόγω της πολύ υψηλής ενέργειας που μεταφέρει το μπεκ στο σύρμα σε κάθε παλμό, προκαλεί στο μπεκ φθορά περίπου διπλάσια από ότι μια συμβατική μηχανή. Περίπου κάθε 20 κιλά σύρματος έναντι των 40 που απαιτεί μια συμβατική μηχανή.

Μελέτες δείξανε ότι ένας μέσος χρόνος αντικατάστασης του μπεκ είναι περίπου 15 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος εάν ο συγκολλητής προσπαθήσει να εξακολουθήσει να εργάζεται για ευνοήτους λόγους με ένα κατεστραμμένο μπεκ. 

Γίνεται επομένως σαφές, ότι η αγορά ενός μπεκ ενισχυμένου και μεγαλύτερης αντοχής στην φθορά, αν και είναι λίγο ακριβότερο από το απλό του χαλκού, τελικά συμφέρει.

Οι προηγούμενοι υπολογισμοί μπορεί να γίνουν πολύ χειρότεροι και με την επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι η ποιότητα του σύρματος και του αερίου προστασίας 

Δυστυχώς, η οικονομική ανέχεια μας οδηγεί συχνά σε λάθος αποφάσεις και έτσι αγοράζουμε, με κριτήριο το πόσο κοστίζει ένα εξάρτημα ή μηχάνημα, και όχι το πόσα θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε από την χρήση του.