ΣΥΒΙΠΥΣ Circular Economy – latest updates

ΣΥΒΙΠΥΣ Circular Economy – latest updates

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας www.pac.gr η εκπαιδευτική δράση Circular Economy εμπλουτίστηκε με τις παρακάτω νέες μελέτες και στοιχεία:

  • Ellen MacArthur Foundation: Renewable materials for a low carbon and circular project
  • APEAL: Good practices in separate collection, sorting and recycling of steel for packaging

Για τα Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ υπάρχουν στην Γραμματεία διαθέσιμες δύο νέες μελέτες που μόλις παρελήφθησαν:

1.     Η αγορά των βιοδιασπώμενων πλαστικών στο ΗΒ, 2018.

2.     Ο ρόλος της εύκαμπτης συσκευασίας στην αειφόρο ανάπτυξη  2018 FPA.

Με εκτίμηση,

Μίλτος Μέλλιος

Διευθυντής Γραμματείας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)