Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Πλαστικές Συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Πλαστικές Συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο του ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους σχετικά με τον νέο  Ευρωπαϊκό κανονισμό 2020/1245, που αποτελεί την 15η τροποποίηση  του κανονισμού  10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης  η Δρ Ευγενία Δεσύπρη ανέλυσε τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που αφορούν τον διευρυμένο ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων ουσιών, τις δοκιμές μετανάστευσης επί των επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών συσκευασιών, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της νέα νομοθεσίας, τους αυστηρούς περιορισμούς επί των μετάλλων και των πρωτοταγών αρωματικών αμινών (όριο ανίχνευσης 2 parts per billion) αλλά και την ανάγκη εκτίμησης κινδύνου και αποκλεισμού πιθανής  γονιδιοτοξικότητας σε ενδιάμεσες ουσίες  που δύνανται να απελευθερωθούν  στο τρόφιμο (NIAS, IAS, NLS).

 

Ακολούθησε συζήτηση (Q&A session),στην οποία εκπρόσωποι του ΓΧΚ τοποθετήθηκαν επί των ερωτημάτων που ανέκυψαν και αφορούσαν κατά πλειοψηφία τις τρεις  κρίσιμες ημερομηνίες εφαρμογής: 23 Σεπτεμβρίου 2020, 23 Μαρτίου 2021 και 23 Σεπτεμβρίου 2022. Ο Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ, που συντόνισε τη συζήτηση,τόνισε την ανάγκη συνέχισης  των επιμορφωτικών σεμιναρίων, διότι οι απαιτήσεις και τα ερωτήματα επί ειδικών θεμάτων θα ενταθούν στο μέλλον (genotoxicity, acute / chronic / subchronic toxicity,  bioaccumulation, clastogenicity,  aneugenicity, cocktail effect / chemical mixtures).

 

Η παρουσίαση του Σεμιναρίου, καθώς και η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης,θα διανεμηθούν στα ενδιαφερόμενα τακτικά Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ.

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)