Διαδικτυακά μαθήματα συγκολλήσεων

Διαδικτυακά μαθήματα συγκολλήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γεγονός αποτελεί πλέον και στην Ελλάδα η πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση για την συγκόλληση των μετάλλων.

Έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια, και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο CNC TRAINING, ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε η πρώτη ενότητα από την σειρά των εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα ακολουθήσουν και θα αφορούν μαθήματα ηλεκτροσυγκόλλησης.

Το θέμα της πρώτης ενότητας είναι: «Εισαγωγή στην ηλεκτροσυγκόλληση» όπου θα βρείτε βασικά στοιχεία που αφορούν την αρχή λειτουργίας της ηλεκτροσυγκόλλησης, την επιλογή διαδικασιών συγκόλλησης ανάλογα με την εφαρμογή και τις συνθήκες εκτέλεσης, καθώς και συγκριτικά στοιχεία διαδικασιών συγκόλλησης για την ορθή επιλογή του εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών.

Έμφαση δίνεται σε τρείς από τις πλέον διαδεδομένες και εφαρμοσμένες τεχνικές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο: Συγκόλληση με υπενδεδυμένο ηλεκτρόδιο (SMAW), Συγκόλληση με σύστημα τροφοδοσίας καταναλισκόμενου σύρματος και προστατευτικό αέριο (GMAW –MIG) και συγκόλληση με μή-καταναλισκόμενη ακίδα βολφραμίου και προστατευτικό αέριο (GTAWTIG).

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ Γιάννης Ωραιόπουλος Σύμβουλος Συγκολλήσεων

Για συμμετοχή στα μαθήματα μπορείτε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.cnctraining.gr/gr/online/εισαγωγή-στην-ηλεκτροσυγκόλληση