Δικτύωση με Σκανδιναβικές εταιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα

Δικτύωση με Σκανδιναβικές εταιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε μια σειρά εστιασμένων συζητήσεων με εκπροσώπους εταιριών (με έδρα την Νορβηγία), που διαχειρίζονται επενδυτικά προγράμματα για ΜΜΕ σε 25 χώρες, με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία. Σερβία, FYROM). Ζητείται η συνεργασία  με ελληνικές εταιρίες για τα νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από στην Ε.Ε. στους ακόλουθους τομείς:

  • Lean management
  • Product LCA
  • Sustainable Strategy
  • Branding++ and rebranding
  • Smart factory and I 4.0 tools
  • Green packaging
  • Energy efficiency
  • Recycling
  • Packaging re-design

Πληροφορίες,στοιχεία επαφών,λίστα με απαιτούμενα έγραφα, είναι διαθέσιμα στην Γραμματεία του ΣΥΒΙΠΥΣ. Θα δοθεί προτεραιότητα στα τακτικά Μέλη του Συνδέσμου μας

Με εκτίμηση,
Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας