Υποχρεώσεις Παραγωγών – ΕΜΠΑ

Υποχρεώσεις Παραγωγών – ΕΜΠΑ

Διανέμεται στο παρών Δελτίο Τύπου μια σύνοψη των υποχρεώσεων των εταιριών που τοποθετούν προϊόντα στην ελληνική αγορά.Η εγγραφή στο μητρώο του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, www.eoan.gr ) είναι υποχρεωτική. Για τους παραγωγούς υλικών Συσκευασίας που τροφοδοτούν με υλικά την εφοδιαστική αλυσίδα (πχ. εταιρίες τροφίμων,χημικών, φαρμάκων κ.α),είναι επίσης υποχρεωτική η εγγραφή τους σε ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα δευτερογενή και τριτογενή υλικά Συσκευασίας.

Ενόψει της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την διαχείριση των απορριμμάτων των Συσκευασιών (οδηγία 2018/852), την υιοθέτηση της από την Ελληνική πολιτεία και των ελέγχων που θα ακολουθήσουν,συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση του σχετικού Οδηγού που μπορείτε να κατεβάσετε από το ΕΜΠΑ-2018-11_compressed

 

Η μη εγγραφή των υπόχρεων εταιριών σε  ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και η μη τήρηση  των υποχρεώσεων, επισύρουν υψηλά πρόστιμα (έως 1,000,000 €) και σε ορισμένες περιπτώσεις ποινές φυλάκισης.