Ετήσια Γ.Σ. του ΣΥΒΙΠΥΣ, Φεβρουάριος 2019

Ετήσια Γ.Σ. του ΣΥΒΙΠΥΣ, Φεβρουάριος 2019

Ο Πρόεδρος,το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του ΣΥΒΙΠΥΣ οργάνωσαν την ετήσια Γενική  Συνέλευση του Συνδέσμου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Η Συνέλευση ξεκίνησε με την ανάγνωση της λίστας των νέων Μελών και συνεχίστηκε με τον απολογισμό των επιστημονικών δράσεων για το έτος 2018. Ανακοινώθηκαν από το προεδρείο ορισμένες από τις προγραμματισμένες επιστημονικές ημερίδες –  συνέδρια για το τρέχων έτος.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των επισήμων προσκεκλημένων.

Ο Δρ Γιώργος Βεκίνης, εκπροσωπώντας το εργαστήριο προηγμένων κεραμικών και σύνθετων υλικών (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και  Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) ανέπτυξε το θέμα ‘πρότυπες μετρήσεις και δοκιμές σε υλικά συσκευασίας”. Ο ΣΥΒΙΠΥΣ με την υπάρχουσα δικτύωση στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα προβάλει σε κάθε ετήσια  Γ.Σ. το έργο Ελλήνων ερευνητών στο επιστημονικό πεδίο της συσκευασίας.

Στην επόμενη ομιλία η διακεκριμένη επιστήμονας Δρ. Ευγενία Λαμπή εκπροσωπώντας το Γενικό Χημείο του Κράτους (Β ‘ Χ.Υ. Αθηνών),παρουσίασε  τις σύγχρονες  τάσεις και το νομοθετικό  πλαίσιο των υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.  Στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε η επερχόμενη νομοθεσία για το χαρτί και τα εκτυπωτικά μελάνια, ενώ δόθηκαν ορισμένα στοιχεία  για την καταλληλότητα χρήσης ΥΑΕΤ προερχόμενα από την ανακύκλωση εκτυπωμένων συσκευασιών εφόσον είναι πλέον εφικτός ο εργαστηριακός προσδιορισμός IAS/NIAS σε επίπεδα 1.5 ppb.

Ακολούθησε η ομιλία του Αντιπροέδρου της FORUM Α.Ε. κ.Θανάση Γιαλούρη,η οποία επικεντρώθηκε στη νέα πρωτοποριακή Έκθεση για τη Συσκευασία Τροφίμων FOODTECH 2019.Στην Έκθεση αυτή,έχουν προγραμματιστεί σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις και Συνέδρια του ΣΥΒΙΠΥΣ,σε συνεργασία με αξιόλογους κλαδικούς Συνδέσμους της χώρας μας.

Στην επόμενη ομιλία ο κ. Ν. Φαραντούρης (QualitySafety & Environment  Manager) εκπροσώπησε την εταιρία CocaColaHBC Greece και παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρίας για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, με πολύ σημαντικές τεχνικές αναφορές στο  πρωτοποριακό και ασφαλές σύστημα κλειστού βρόγχου  διαχείρισης των φιαλών ΡΕΤ.

Στη τελευταία ομιλία της ετήσιας Γ.Σ.,η κα Αργυρώ Ρεμούνδου εκπροσωπώντας τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης),ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών της χώρας μας.Παρουσιάστηκαν οι στόχοι για την Ελλάδα και τονίστηκαν οι υποχρεώσεις των παραγωγών συσκευασίας.

Ακολούθησε η πολύ ενδιαφέρουσα ανοικτή συζήτηση με θέμα την ασφάλεια χρήσης ΥΑΕΤ,τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά.Καταγράφηκαν απόψεις και προβληματισμοί για τις μεθόδους διαχωρισμού (manual / auto sorting) σε wastestreams των συσκευασιών μετά τη συλλογή,τη δυναμικότητα των διαθέσιμων τεχνολογιών μηχανικής ανακύκλωσης στη χώρα μας,τα επίπεδα επιμόλυνσης με μη συμβατές ή και τοξικές ουσίες των ανακυκλωμένων συσκευασιών,τις τεχνικές καθαρισμού των συλλεγόμενων συσκευασιών,τον ορισμό και τη διαπίστευση των ανακυκλώσιμων υλικών,την αποτελεσματικότητα απελάνωσης των χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών και τέλος τις εφαρμογές χρήσης των ανακυκλωμένων συσκευασιών (food or nonfood / industrial / construction).

Πριν τη λήξη της επιστημονικής εκδήλωσης ο αγαπητός συνεργάτης του ΣΥΒΙΠΥΣ κ. Ν. Κατερέλος (Προϊστάμενος Τμήματος Ενημέρωσης του ΕΦΕΤ),αναφέρθηκε στην επιτακτική  ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσης του Οδηγού καλών πρακτικών στην παραγωγή υλικών και αντικειμένων για τη Συσκευασία Τροφίμων.  

Τη Γενική Συνέλευση του ΣΥΒΙΠΥΣ,τίμησαν με τη παρουσία τους οι εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ κ. Διονύσιος Βλάχος (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) και Γεώργιος Αγγελής (Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων της Κ.Υ.).

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με την εκπροσώπηση των Μελών και το υψηλό τεχνικό επίπεδο των ομιλιών. 

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στα τακτικά Μέλη του Συνδέσμου μας  μέσω της Γραμματείας,

Με εκτίμηση,

 

Μίλτος Μέλλιος

Διευθυντής Γραμματείας

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)