EU New Consumer Agenda

EU New Consumer Agenda

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για την προστασία του καταναλωτή, η οποία εστιάζει στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό  της κοινωνίας, την προστασία των ευπαθών ομάδων και την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η νέα στρατηγική δρα επικουρικά της πράσινης συμφωνίας και του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP 2.0) που έχουν θέσει τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ των αστικών αποβλήτων. έως το 2030.

Στο κείμενο που δημοσιεύτηκε τονίζεται η πρόθεση της Ε.Ε. να,

–          ωθήσει τους καταναλωτές στο να επιλέγουν με τις αγορές τους διακινούμενα αγαθά, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον

–          παρέχονται στους καταναλωτές οι αναγκαίες και αξιόπιστες πληροφορίες για την αειφορία των προϊόντων και υπηρεσιών

–          καταπολεμήσει τους ψευδείς πράσινους ισχυρισμούς (greenwashing) που δύνανται να παραπλανήσουν τους καταναλωτές

Στον οδικό χάρτη της νέας στρατηγικής, περιλαμβάνεται η δημοσίευση των κοινών μεθόδων – εργαλείων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (είναι σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση), καθώς και η ψήφιση της 8ης τροποποίησης της 94/62 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών (τα Μέλη της ειδικής Επιτροπής τους ΣΥΒΙΠΥΣ έχουν λάβει και μελετούν το διαθέσιμο draft).

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)