Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 – Συμμετοχή Ελληνικών Βιομηχανιών και Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 – Συμμετοχή Ελληνικών Βιομηχανιών και Ελληνικών Πανεπιστημίων

Προς τα Μέλη και τους Συνεργάτες του Συνδέσμου μας,

Στο ξεκίνημα της συνεργασίας του ΣΥΒΙΠΥΣ  με ένα ακόμα καταξιωμένο στη διεθνή κοινότητα Ινστιτούτο έρευνας στη Γερμανία,λάβαμε το αίτημα για τη άμεση ένταξη σε διεθνές consortium (που θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης μέσω του Horizon 2020) των εξής:

  1. Ελληνικές  βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών συσκευασιών
  2. Ελληνικά ερευνητικά Ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα με τεχνογνωσία και υποδομές για την μελέτη πλαστικών.

Το θέμα του Προγράμματος που χρηματοδοτείται είναι:

 

“Waste, waste reduction and marine littering”

 

Περισσότερα στοιχεία  και επαφές είναι άμεσα διαθέσιμα από την Γραμματεία μας.Θα δοθεί προτεραιότητα στα τακτικά Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ και τους άμεσους ακαδημαϊκούς συνεργάτες μας

Με εκτίμηση,

Μίλτος Μέλλιος

Διευθυντής Γραμματείας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)