Ενημερωτική Ημερίδα του έργου «FACTORY 4.0 – Μετάβαση στην Βιομηχανία 4.0»

Ενημερωτική Ημερίδα του έργου «FACTORY 4.0 – Μετάβαση στην Βιομηχανία 4.0»

  • Η EXELIA σας προσκαλεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου, στην ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «FACTORY 4.0: Fostering Adaptability and enhancing Competences towards a digital industry». Το FACTORY , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στον μετασχηματισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του βιομηχανικού τομέα, ώστε να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες μέσω της τεχνολογίας 4.0. 

   Στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

  •  Στην ημερίδα, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:-τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου FACTORY,

   -την ελεύθερα διαθέσιμη εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητά και

   -το διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των εργαζομένων ως προς τις υφιστάμενες δεξιότητες τεχνολογίας 4.0.

    

   Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φορείς και σπουδαστές, εκπαιδευτές βιομηχανικών εταιριών, στελέχη βιομηχανικών  και τεχνολογικών επιχειρήσεων και επαγγελματίες που στοχεύουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες σχετικές με τη Βιομηχανία 4.0.

    

   Εγγραφείτε δωρεάν στην ημερίδα του FACTORY 4.0