Νέα μηχανή εφελκυσμού – θλίψης OmniTest του οίκου MECMESIN Αγγλίας

Νέα μηχανή εφελκυσμού – θλίψης OmniTest του οίκου MECMESIN Αγγλίας

 

Μηχανή εφελκυσμού – θλίψης έως 50κΝ με προαιρετικό extensiometer. Πλήρως ελεγχόμενη από Η/Υ με το πιο φιλικό λογισμικό της αγοράς!

 

Προτείνεται για εφαρμογές ελέγχου υλικών όπως μέταλλα-κράματα, πλαστικά-ελαστικά, σύνθετα, πολυμερή, κεραμικά, με ενισχύσεις ινών και όπου αλλού απαιτείται η ύπαρξη δεδομένων από extensiometer για ακριβή χαρακτηρισμό των υλικών

Χωρίς το extensiometer ενδείκνυται για μια σειρά εφαρμογών, όπως οι παλιότερου τύπου μηχανές της Mecmesin (Multitest-i, multitest-d, versatest, κλπ)

 

  • Εφελκυσμός υλικών συσκευασίας (tensile test)
  • Διάτρηση υλικών συσκευασίας (puncture test)
  • Θλίψη πλαστικών μπουκαλιών (top load test)
  • Αποκόλληση πλαστικοποίησης (delamination test)
  • Άνοιγμα συσκευασίας (peel test)
  • Άνοιγμα καπακιών (snap cap test / flip top test)
  • Πίεση βαλβίδων (dispenser – pump/aerosol actuation force)
  • Άνοιγμα φαρμακευτικών συσκευασιών (push out force of blister)
  • Έλεγχος θραύσης (breakage test)

Πηγή:  Γ. Γκουζούλης & ΣΙΑ ΟΕ