10ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ, FMCG 2030

10ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ, FMCG 2030

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ στηρίζει το σημαντικό αυτό Συνέδριο,το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και θα εκπροσωπηθεί από τον Antro Säilä  (Vice President Sustainability and Save Food,World Packaging Organization).Ο φιλοξενούμενος του Συνδέσμου μας,που είναι και ο Πρόεδρος του Φιλανδικού Ινστιτούτου Συσκευασίας,θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το ρόλο και τις προκλήσεις της Συσκευασίας στην Κυκλική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)