Ηλεκτρόδια βολφραμίου θορίου – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρόδια βολφραμίου θορίου – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Από τον Ιωάννη Ωραιόπουλο

Ελεύθερη αποσπασματική μετάφραση από το
Safety and Health
Fact Sheet No. 27 March 2014 © 2014 American Welding Society

 

Εισαγωγή:
Τα ηλεκτρόδια βολφραμίου που περιέχουν θόριο, ένα ραδιενεργό υλικό, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον σε αυξημένα επίπεδα έκθεσης. Η χρήση των ηλεκτροδίων αυτών εξαιρείται από τους κανονισμούς της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών NRC (Nuclear Regulatory Commission)

 

Από τις 27 Αυγούστου 2014, οι κατασκευαστές και εισαγωγείς αυτών των ηλεκτροδίων θα πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια NRC για την διανομή αυτών των ηλεκτροδίων. Όλα τα άτομα που διακινούν ηλεκτρόδια βολφραμίου θορίου θα πρέπει να συμορφώνονται με τους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών DOT (Department of Transportation). Οι κανονισμοί απαιτούν τα ηλεκτρόδια αυτά να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, να επισημαίνονται με ετικέτες και η επιφάνειά τους να παρακολουθείται για ραδιενέργεια. Για παράδειγμα η ταχυδρομική υπηρεσία των ΗΠΑ απαιτεί την ακόλουθη ετικέτα στην πλευρά της αναγραφόμενης ταχυδρομικής διεύθυνσης:
«Η συσκευασία αυτή συμμορφώνεται με τους όρουςπου καθορίζονται στο 49 CFR 173 426 για ραδιενεργό υλικό, με εξαίρεση συσκευασμάτων που κατασκευάζονται από φυσικό ουράνιο (ή φυσικό θόριο). U2909 και είναι εντός των ορίων ταχυδρομικής δραστηριότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

 

Φύση του κινδύνου:
Το θόριο είναι ένα ραδιενεργό υλικό χαμηλού επιπέδου που εκπέμπει κυρίως σωματίδια α καθώς και κάποια β και γ ακτινοβολία. Αυτά τα ηλεκτρόδια για να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία συγκόλλησης TIG τροχίζονται. Τα σωματίδια της σκόνης αυτής από το τρόχισμα, εάν καταποθούν ή εισπνευσθούν κατά λάθος, μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε εσωτερική ακτινοβολία οπότε είναι απαραίτητο η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας. Η ανησυχία για την ακτινοβολία από το σώμα των ηλεκτροδίων πρέπει να είναι ελάχιστη. Η ανησυχία για κίνδυνο έκθασης κατά την χρήση είναι αμελητέα δεδομένου οτι τα ηλεκτρόδια φθείρονται με εξαιρετικα αργό ρυθμό. Ο κίνδυνος δημιουργείται μόνον κατά το τρόχισμα των ηλεκτροδίων.

 

Πως να μειώσετε την έκθεση:
Επιλέξτε για χρήση ηλεκτρόδια βολφραμίου που δεν περιέχουν θόριο αλλά άλλα στοιχεία όπως κέριο, λανθάνιο ζιρκόνιο κλπ
Διαβάστε με προσοχή όλες τις οδηγίες του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) των ηλεκτροδίων βολφραμίου που επιλέγετε
Χρησιμοποιείστε ένα υψηλής απόδοσης σύστημα περισυλλογής σκόνης κατά την διάρκεια του τροχίσματος της ακίδας.
Μελετήστε ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού του χώρου για να προστατευτεί και το προσωπικό αλλά και το περιβάλλον από την μόλυνση.
Τυποποιείστε μια διαδικασία χρήσης των βολφραμίων θορίου συμπεριλαμβανομένων την κατάλληλη αποθήκευση, τρόχισμα, χρήσηκαθαρισμού και διάθεσης.
Εκπαιδεύστε το προσωπικό στον ασφαλή τρόπο χρήσης του εξοπλισμού συγκόλλησης και λείανσης.

 

 

Τι να κάνετε με την περισυλεχθείσα σκόνη από το τρόχισμα:
Αφαιρείτε τακτικά την σκόνη από τα τροχιστικά σας συστήματα
Απορρίψτε την σκόνη και τα υπόλοιπα των ηλεκτροδίων σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας.
Περιληπτικά:
Πολλές από τις παρατιθέμενες πηγές πληροφοριών δείχνουν ότι εάν ληφθούν απλές προφυλάξεις τότε ο κίνδυνος επαγγελματικής έκθεσης σε ακτινοβολία είναι αμελητέος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την περισυλλογή της σκόνης προκειμένου να αποφευχθεί η κατάποση ή η εισπνοή της.

 

 

Πηγές πληροφόρησης:
Nuclear Regulatory Commission (NRC)
Department of Transportation (DOT)
United States Postal Service (USPS).
Jankovic, J. T., W. S. Underwood, and G. M. Goodwin. 1999. Exposures from Thorium Contained in Thoriated Tungsten Electrodes.
Oak Ridge National Laboratory (ORNL)

Πηγή: Ο κόσμος της συγκόλλησης