Ιοντικές επικαλύψεις μετάλλων (Μέρος Α)

Ιοντικές επικαλύψεις μετάλλων (Μέρος Α)

Από τον Θανάση Εγγλέζο, Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετητή – σχεδιαστή καλουπιών