Καινοτομία και επιχειρείν στη χημική βιομηχανία

Καινοτομία και επιχειρείν στη χημική βιομηχανία

Υπό την αιγίδα της ΕΕΧ (Ένωση Ελλήνων Χημικών) και με τη συνεργασία  του ΣΥΒΙΠΥΣ, διοργανώνεται Συνέδριο με θέμα:

Καινοτομία και επιχειρείν στη χημική βιομηχανία

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΕΧ στα ακόλουθα e-mail:

info@eex.gr   

fillenia@gmail.com

Δελτίο τύπου από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας  ΣΥΒΙΠΥΣ