Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία

Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία

 

25-26 Νοεμβρίου 2017

Εκθεσιακό Κέντρο MEC – Παιανία

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘεσσαλονίκης

Πηγή : ΣΙΒΙΠΥΣ