ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΑ

Ελεύθερη αποσπασματική μετάφραση άρθρου του OSHA.: Welding health hazards – according to OSHA Από τον Γιάννη Ωραιόπουλο

Κατά την συγκόλληση των μετάλλων, παράγονται μεγάλες ποσότητες καπναερίων. Αυτά αποτελούνται από διάφορα αέρια αλλά και διάφορα αιωρούμενα σωματίδια που η ποσότητά τους και η ποιότητά τους εξαρτάται από το είδος του μετάλλου, την διαδικασία συγκόλλησης καθώς και από την ένταση του ρεύματος συγκόλλησης. 
Πολλοί αναρωτιούνται εάν είναι βλαπτικά. Γενικά ότι δήποτε που αναπνέουμε και δεν είναι καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας δυνητικά βλάπτει την υγεία.
Σύμφωνα με τον OSHA – Occupational Safety and Health Administration, Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία στην Εργασία αποδέχεται ότι:

Οξείδιο του σιδήρου:

Ο σίδηρος είναι το κύριο κραματικό στοιχείο στις κατασκευές χαλύβδου. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησής του, προκαλούνται αναθυμιάσεις οξειδίου του σιδήρου οι οποίες προέρχονται τόσο από το μέταλλο βάσης όσο και από το προστιθέμενο υλικό. Η κύρια οξεία επίδραση αυτών των καπναερίων ερεθίζει την αναπνευστική οδό, μύτη, λαιμό και πνεύμονες. Αν και η μακροχρόνιος έκθεση σε αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσει εναποθέσεις σιδήρου στους πνεύμονες, οι αρχές συμφωνούν ότι οι εναποθέσεις αυτές δεν είναι επικίνδυνες.

Κάδμιο:

Το κάδμιο χρησιμοποιείται συχνά ως προστατευτική επίστρωση έναντι της σκουριάς στον χάλυβα αλλά βρίσκεται και ως κραματικό στοιχείο. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου στα καπναέρια, είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό στους πνεύμονες, πνευμονικό οίδημα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τον θάνατον. Η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα καδμίου στον αέρα, μπορεί να οδηγήσει σε εμφύσημα, ασθένεια που επηρεάζει την ικανότητα των πνευμόνων να απορροφούν το οξυγόνο, και μπορεί να βλάψει τα νεφρά. Το κάδμιο ταξινομείται από τον OSHA, NIOSH και ERA ως πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

Φωσγένιο:

Το φωσγένιο σχηματίζεται με αποσύνθεση χλωριωμένων υδρογονανθρακικών διαλυτών με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Αντιδρά με υγρασία στους πνεύμονες για να πάρει υδροχλώριο, το οποίο με την σειρά του καταστρέφει τον πνευμονικό ιστό. Για τον λόγο αυτόν οποιαδήποτε χρήση χλωριωμένων διαλυτών πρέπει να απέχει πολύ από τις εργασίες συγκόλλησης ή από οποιαδήποτε λειτουργία στην οποία παράγεται ακτινοβολία ή έντονη θερμότητα.

Όζον:

Το όζον, τριμερές οξυγόνον Ο3, παράγεται από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλεκτρικού τόξου. Παράγεται κυρίως σε μεγαλύτερες ποσότητες στις συγκολλήσεις με προστασία αερίου, GMAW, GTAW καθώς και κατά την κοπή με τόξο πλάσματος. Το όζον είναι μια πολύ δραστική μορφή οξυγόνου και μπορεί να προκαλέσει μεγάλο ερεθισμό σε όλες τις βλεννογόνους μεμβράνες. Τα συμπτώματα έκθεσης σε όζον περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πόνο στο στῆθος και ξηρότητα του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. Η υπερβολική έκθεση μπορεί να συσσωρεύσει υγρό στους πνεύμονες, πνευμονικό οίδημα. Τόσο το διοξείδιο του αζώτου όσο και το όζον θεωρείται ότι έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στους πνεύμονες.