Μετάφραση τεχνικής ορολογίας καλουπιών από τα Αγγλικά στα Ελληνικά (μέρος α’)