Νέα χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Νέα χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προς τα Μέλη και τους Συνεργάτες του Συνδέσμου μας,

Ο Οργανισμός BIC,στον οποίο ο ΣΥΒΙΠΥΣ εντάχθηκε πρόσφατα,συμμετέχει  στη βιομηχανική δράση BBI JU (BioBased Industries Joint Undertaking) υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,που έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα ύψους 3.7 δις € το χρονικό διάστημα 2014 -2020 (975 εκ € σε ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020 και 2.7 δις € σε ιδιωτικές επενδύσεις).

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για τη βιομηχανία των βιοβασισμένων υλικών (Annual Work Plan 2020 επισυνάπτεται),υπάρχουν επενδυτικές δυνατότητες στα ακόλουθα πεδία για τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας  (Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ), αλλά και για τους επιστημονικούς συνεργάτες (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα).

BBI2020.SO3.D4 — Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage

BBI2020.SO1.F1 — Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications

BBI2020.SO3.R5 — Improve the sustainability of coatings

BBI2020.SO2.R3 — Develop bio-based solutions to recycle composites

 

Ο Σύνδεσμός μας δεν θα λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα,αλλά θα προωθήσει μέσα από την Ελληνική πλατφόρμα τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τους επιστημονικούς συνεργάτες,οι οποίοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή.Απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα:

  1. Περιγραφή δυνατοτήτων με το συγκεκριμένο call, μέσα σε μία ευρωπαϊκή κοινοπραξία
  2. Διαθέσιμοι πόροι (υποδομές, εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία) για να συμβάλλει στο συγκεκριμένο topic και τι δράσεις θα μπορούσε να αναλάβει.

Το επίπεδο των προτάσεων που κατατίθενται από τους υποψήφιους Ευρωπαϊκούς φορείς για αυτές τις τεχνολογίες  αιχμής είναι πολύ υψηλό όπως έχουμε διαπιστώσει.

Περισσότερα ΕΔΩ 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)