Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC

Την τρέχουσα εβδομάδα ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC (European Packaging Institutes Consortium),στον οποίο εκπροσωπούνται τα Ινστιτούτα Συσκευασίας των Ευρωπαϊκών κρατών και οι εθνικοί σύνδεσμοι συσκευασίας.Ο Οργανισμός EPIC συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής των συσκευασμένων αγαθών: από τους παραγωγούς των α΄ υλών έως και τους εκπροσώπους του οργανωμένου λιανεμπορίου,.

Οι κύριες δράσεις του EPIC είναι η προώθηση της καινοτομίας στη συσκευασία, η παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας,η ενίσχυση των Ευρωπαίων παραγωγών υλικών συσκευασίας,η  μεταφορά τεχνογνωσίας και η συνεχή εκπαίδευση των μελών του.

Ο Οργανισμός EPIC ιδρύθηκε το 2002, είναι μέλος του WPO (Παγκοσμίου Οργανισμού Συσκευασίας) και αποτελεί σημείο  αναφοράς για την εκπόνηση κοινών δράσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Συσκευασίας.

Με την τρίτη αυτή συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ, που πραγματοποιήθηκε εντός  του 2020 (προηγήθηκε η ένταξη στους Οργανισμούς Εuropen και Biobased Industries Consortium),ο επιστημονικός μας Σύνδεσμος θα ενισχύσει την δικτύωση των τακτικών Μελών του και θα αυξήσει την τεχνογνωσία, που διανέμει από την βάση δεδομένων και αριθμεί πλέον των 40,000 τίτλων βιβλίων και μελετών για το επιστημονικό πεδίο της Συσκευασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Οργανισμό EPIC είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://epic-packaging.eu/

Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)