Προϋποθέσεις γιά μιά πετυχημένη συγκόλληση

Προϋποθέσεις γιά μιά πετυχημένη συγκόλληση

Σε μια μεταλλική κατασκευή η συγκόλληση είναι μία φάση εργασίας η οποία, εάν μελετηθεί με την αρμόζουσα προσοχή μπορεί νά μειώσει σημαντικά τό κόστος κατασκευής και νά κάνει μια επιχείρηση ανταγωνίστική. Η ταχύτητα συγκόλλησης και η ποιότητά της είναι παράγοντες που εξαρτώνται άμεσα από παραμέτρους που είναι δύσκολο να τις απαρυθμίσουμε κατά βάρος σπουδαιότητας αφού έχουν τήν ίδια σπουδαιότητα και ο ένας προυποθέτει τον προηγούμενο ή τον επόμενο.

 Ικανότητα του συγκολλητή: Ο συγκολλητής θα πρέπει νά έχει τήν τέχνη να καθοδηγεί σταθερά καί ομοιόμορτφα το τόξο του στις θέσεις εργασίας που απαιτούνται, τήν γνώση για να μπορεί νά επιλύει γρήγορα και αποτελεσματικά τά εμφανιζόμενα προβλήματα καθώς καί για να αντιλαμβάνεται τις οδηγίες και τις απαιτήσεις της εργασίας του

 Σαφείς οδηγίες: Δεν επιτρέπεται ο συγκολλητής να εργάζεται μηχανικά και εμπειρικά, καθώς αυτός νομίζει σωστά. Πρέπει να του δίνονται σαφείς οδηγίες, να του επιλύονται απορίες και να του γίνεται σαφές ότι οι οδηγίες δεν σημαίνουν ότι δεν ξέρει να συγκολλεί αλλά ότι η κάθε κατασκευή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο εργασίας.

 Τεχνική υποστήριξη: Ο νεκρός χρόνος εργασίας εκτός ότι ανεβάζει το κόστος κατασκευής, αποσυντονίζει τον εργαζόμενο από τον ρυθμό εργασίας του και πολύ συχνά τον εκνευρίζει. Ἐνα χαλασμένο εργαλείο που δεν επισκευάσθηκε, ένας βοηθός στην κατάλληλη στιγμή, ένα ανταλλακτικό μηδενικής αξίας όπως είναι ένα μπεκάκι τσιμπίδας σύρματος είναι σε θέση να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις. Συχνά οι συγκολλητές λένε ότι δεν τους επιλύουν οι προϊστάμενοί τους τα προβλήματα. Τίς περισσότερες φορές δεν μεταφέρονται με σαφήνεια ή και καθόλου τα προβλήματα στους προϊσταμένους. Ο συγκολλητής θα πρέπει να έχει υπ όψιν του ότι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει την συγκόλληση, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το πρόβλημα.

 Διαδικασίες συγκόλλησης: Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει γίνει αντιληπτό από αρκετές επιχειρήσεις, πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους, να εργάζονται με προδιαγραφές. Δεν γίνονται άσκοπες συζητήσεις με τους πελάτες για τυχόν ατέλειες μιας ραφής. Γίνεται καλλίτερος προγραμματισμός εργασίας και έλεγχος κόστους. Η επιχείρηση αποκτά μια βάση δεδομένων εργασίας. Ο συγκολλητής μπαίνει σε έναν σωστό ρυθμό εργασίας, πιό άνετο και αποδωτικό.

 Δεύτερη ματιά: Είναι απαράδεκτο ο συγκολλητής απλώς να συγκολλεί και χωρίς να ελέγχει την εργασία του, αυτή να φεύγει από τα χέρια του. Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο να πηγαίνει μια κατασκευή για βαφή και μετά να αποκαλύπτονται από τρίτους προβλήματα συγκολλλήσεων τα οποία μπορούσε να δει ο συγκολλητής. Πολλές φορές οι συγκολλητές παραπονούνται για πίεση χρόνου. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους προϊσταμένους ότι μια δεύτερη ματιά είναι μεγάλο κέρδος χρόνου.

 Σωστή διαδικασία σύνδεσης: Η συγκόλληση είναι η τελευταία φάση μιας κατασκευής. Λογικό είναι εκεί να αθροίζονται όλα τα προβλήματα και οι ατέλειες των προηγουμένων φάσεων εργασίας. Η συγκόλληση ξεκινά από την φάση της κοπής των ελασμάτων, διαμόρφωσης, φρεζαρίσματος και πονταρίσματος. Οι ατέλειες όλων αυτών των φάσεων οδηγούν σε αποτυχημένη ραφή συγκόλλησης.

 Σωστό υλικό: Η παράμετρος αυτή πρέπει να ελέγχεται από τους προισταμένους των συγκολλητών. Η σωστή μελέτη, παραγγελία, αποθήκευση και διανομή υλικῶν στους συγκολλητές είναι θέμα οργάνωσης της επιχείρησης. Βέβαια καί ο συγκολλητής έχει ευθύνη της χρήσης τους εφ όσον έχει λάβει σαφείς οδηγίες.

 Ασφάλεια εργασίας: Σάν τελευταίος παράγοντας, αλλά και ο σημαντικότερος, που μπορεί να πάρει και την πρώτη θέση, είναι η ασφάλεια εργασίας. Το θέμα είναι φοβερά μεγάλο και θα αναπτυχθεί διαχρονικά. Όταν ο εργαζόμενος εργαζεται με ασφαλείς συνθήκες εργασίας αυξάνεται η παραγωγικότητα και η ικανοποίησή του για την εργασία του. Δυστυχώς η εργασία του συγκολλητή επιβάλλει μέτρα προστασίας που του δυσχεραίνουν την κίνησή του και το οτικό του πεδίο. Η υψηλές το καλοκαίρι θερμοκρασίες σε συνδιασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσουν εμπρός του τα μέταλλα δημιουργούν φοβερές εφιδρώσεις. Η ακτινοβολία, υπεριώδης, ορατή και υπέρυθρος, δεν υπάρχει ιονίζουζα, ο θόρυβος και τόσα άλλα για τα οποία όμως υπάρχουν και τα ανάλογα μέσα προστασίας. Η κάθε εργασία έχει τους κινδύνους της και ίσως πιο ύπουλους. Μια νοσοκόμα μέσα στο νοσοκομείο ίσως να κινδυνεύει πιο πολύ να μολυνθεί από έναν ιό.

 

Από τον Ιωάννη Ωραιόπουλο