Δεύτερο Διαδικτυακό Σεμινάριο “Εργαλεία PEF για την πλαστική συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

Δεύτερο Διαδικτυακό Σεμινάριο “Εργαλεία PEF για την πλαστική συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ και η εταιρεία EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C.  διοργανώνουν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 (12.00 – 13.15) διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο:

Product Environmental Footprint (PEF): Μελέτη περίπτωσης πλαστικής συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων  σύμφωνα με τη Σύσταση 2021/2279 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15/12/2021) 

 

Το πρόγραμμα του διαδικτυακού Σεμιναρίου είναι το εξής:

Ενότητα 1: PEF: Μεθοδολογικά Θέματα, 12.00 – 12.10 

– Στάδια κύκλου ζωής, μεταβλητές υπολογισμού και πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις στην ΕΕ.

Ενότητα 2: Μελέτη Περίπτωσης PEF: Σκληρή Πλαστική Συσκευασία Τροφίμων, 12.10 – 12.40

– Υπολογισμός σε πέντε (5) στάδια για το ενσωματωμένο CO2 πλαστικής συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων .

Ενότητα 3: PEF και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για τις πλαστικές συσκευασίες, 12.40- 13.00

– PEF πλαστικών συσκευασιών και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Ταξινομία.

Ενότητα 4: Q&A session, 13.00 – 13.15

 

Η εταιρία EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C ειδικεύεται στις μεθόδους αποτίμησης φυσικών πόρων, στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την Βιομηχανική Συμβίωση και στον σχεδιασμό χρηματοπιστωτικών εργαλείων για την Κυκλική Οικονομία. Η EVOTROPIA έχει αναπτύξει το ψηφιακό εργαλείο της CYMBIOTICA για την βέλτιστη οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση ανακυκλώσιμης πλαστικής ρητίνης (PCR/PIR) με την μέθοδο του Product Environmental Footprint (PEF). Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα εξεταστεί ο υπολογισμός του PEF του ενσωματωμένου CO2 για τις σκληρές πλαστικές συσκευασίες τροφίμων μέσα από το εργαλείο της CYMBIOTICA, σύμφωνα με τις υποδείξεις της πλέον πρόσφατης Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2021/2279 που δημοσιεύθηκε στις 15/12/2021. 

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Δηλώσεις συμμετοχής, αν δεν το έχετε ήδη πράξει, πραγματοποιούνται μέσω αποστολής email στην Γραμματεία  του ΣΥΒΙΠΥΣ:  info@pac.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)