Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε Μέλος του Οργανισμού BIC (Bio-based Industries Consortium)

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε Μέλος του Οργανισμού BIC (Bio-based Industries Consortium)

Προς τους Συνεργάτες του Συνδέσμου μας 

O επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός BIC με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 2013 και εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρίες,που αξιοποιούν την βιομάζα στην Ευρωπαϊκή αγορά και επένδυσαν 3.7 δις € το χρονικό διάστημα 2014 – 2020 για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών.Στα Μέλη του BIC περιλαμβάνονται επίσης Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι και Πανεπιστήμια,καθώς και τεχνολογικές πλατφόρμες.

Το όραμα του Οργανισμού είναι η επιτάχυνση της καινοτομίας των βιο-βασισμένων προϊόντων και η τοποθέτηση τους στην αγορά, χρησιμοποιώντας νέα δομικά στοιχεία για τις χημικές ουσίες και αξιοποιώντας την αναπτυσσόμενη τεχνολογία των βιο-διυλιστηρίων.

 

Mε βάση τη νέα αυτή συνεργασία,τακτικές τεχνικές ενημερώσεις για τη νέα γενιά των Συσκευασιών από βιο-βασισμένα υλικά θα διανεμηθούν στα τακτικά Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ.  Επίσης θα ενισχυθεί  η δικτύωση των Μελών του ΣΥΒΙΠΥΣ και ειδικότερα της επιστημονικής επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη  με τα Ερευνητικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του BIC.

Περισσότερες  πληροφορίες είναι διαθέσιμες  στην ιστοσελίδα https://biconsortium.eu/about

Με εκτίμηση,
Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας