ΣΙΒΥΠΥΣ & INDUSTRY 4.0

ΣΙΒΥΠΥΣ & INDUSTRY 4.0

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ με τη στήριξη του εκαιδευτικού οργανισμού Universty4Industry  (www.u4i.io), που είναι επίσημος συνεργάτης του VDMA (Mechanical Engineering Industry Association of Germany) εισάγει μια νέα εκπαιδευτική ενότητα με τίτλο Industry 4.0.

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.pac.gr) έχουν αναρτηθεί χρήσιμες τεχνικές αναφορές για το μοντέλο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.  Αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ υπάρχει διαθέσιμη πλούσια  βιβλιογραφία και σχετικές μελέτες, που δεν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

Η ενότητα Industry 4.0 θα αποτελέσει ένα ακόμα επιστημονικό πεδίο, για το όποιο θα ενημερώνονται μέσω των εβδομαδιαίων Δελτίων Τύπου τα μέλη και οι άμεσοι συνεργάτες του Συνδέσμου. 

Indutrie 4 – from vission to reality

Με εκτίμηση,
Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας