Σύμβαση της Βασιλείας, νέοι κανόνες για την διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων

Σύμβαση της Βασιλείας, νέοι κανόνες για την διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων

Προς τα Μέλη και τους Συνεργάτες του Συνδέσμου μας,

Στις 10 Μαΐου νέοι κανόνες ψηφίστηκαν για τη διακίνηση των πλαστικών  αποβλήτων από εκπρόσωπους 180 κρατών,στην 14η  Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της σύμβασης της Βασιλείας.Υιοθετήθηκε η εισηγητική πρόταση της Νορβηγίας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή ορισμένων κατηγοριών πλαστικών αποβλήτων (mixedunrecyclablecontaminated plastic waste) χωρίς την έγκριση των κρατών που θα τα εισάγουν.

Η Σύμβαση της Βασιλείας έχει τεθεί σε εφαρμογή το 1992 με κύριο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την παράνομη η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Κύριοι στόχοι της Σύμβασης είναι:

• Η μείωση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και η προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης τους.
• Η απαγόρευση διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στις περιπτώσεις όπου δεν εξασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.
• Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων όπου αυτές επιτρέπονται.

Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ την χρονική περίοδο που μεγάλοι εισαγωγείς πλαστικών αποβλήτων (Κίνα, Ινδία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, Βιετνάμ και Ταϊβάν), έχουν απαγορεύσει ή έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς στις διακινούμενες ποσότητες από την  Ε.Ε., τη Β. Αμερική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Στα Μέλη και τους Συνεργάτες του Συνδέσμου μας διανέμεται η σύμβαση της ΒασιλείαςΝορβηγική πρόταση καθώς και η αντίδραση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πλαστικών (World Plastics Council).

Με εκτίμηση,
Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας