Νέα Συνεργασία: ΣΥΒΙΠΥΣ – TAPPI

Νέα Συνεργασία: ΣΥΒΙΠΥΣ – TAPPI

Ξεκίνησε η νέα συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ με τον διεθνή Οργανισμό TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry),ο οποίος έχει έδρα την πόλη Atlanta (USA). Ο TAPPI ιδρύθηκε το 1915 και αποτελεί το σημείο τεχνολογικής αναφοράς για την παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού,χαρτονιού και χαρτοκιβωτίου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα μέλη του TAPPI ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνουν ερευνητές, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς και experts στην τεχνολογία του χαρτιού.Ο διεθνής Οργανισμός TAPPI εκδίδει περιοδικά, βιβλία και πρότυπες μεθόδους ελέγχου του χαρτιού. Σεμινάρια και on-line εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.tappi.org. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστημονική συνεισφορά του TAPPI σε συναφή αντικείμενα π.χ. corrugated fiberboard, flexible packaging, lamination, adhesives, coatings, extrusion.Η on-line βιβλιοθήκη του TAPPI περιέχει πάνω από 24.000 καταχωρήσεις άρθρων και μελετών αναφοράς.

Στην ιστοσελίδα του ΣΥΒΙΠΥΣ (www.pac.gr) δημιουργήθηκε πύλη σχετική με τον Οργανισμό TAPPI.Στόχος είναι η μεταφορά των διαθέσιμων εργαλείων και της τεχνογνωσίας του διεθνούς Οργανισμού  αποκλειστικά στα μέλη του Συνδέσμου μας.

Με εκτίμηση,
Μίλτος Μέλλιος
Διευθυντής Γραμματείας