Διαδικτυακό Σεμινάριο σχετικά με τους Ορισμούς των Πλαστικών μιας Χρήσης

Διαδικτυακό Σεμινάριο σχετικά με τους Ορισμούς των Πλαστικών μιας Χρήσης

Η διεθνής εταιρία Μελετών Deloitte και ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Ιουνίου (12.00 – 13.00) διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο,

 “Single use plastics, definition of terms and examples”  

Στην πρώτη Ευρωπαϊκή διαδικτυακή ημερίδα θα αναλυθούν αρχικά οι  ορισμοί και τα παραδείγματα των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης που εντάσσονται ή και εξαιρούνται από τους περιορισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας 4736/2020,όπως έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

 

Η εταιρία Deloitte σε συνεργασία με τις εταιρίες  Ramboll, IEEP, In Extenso και Wood, εξουσιοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει τους ορισμούς και τα παραδείγματα των πλαστικών μιας χρήσης, κατά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος με τα κράτη μέλη.

 

Θα παρατεθούν παραδείγματα για τις ακόλουθες κατηγορίες των υλικών συσκευασίας που είτε είναι πλαστικά ή έχουν κατηγοριοποιηθεί ως πλαστικά (πχ. χάρτινες συσκευασίες με επιστρώσεις πλαστικού): κυπελλάκια για ποτά, περιέκτες τροφίμων, περιέκτες ποτών, πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό, φιάλες ποτών κ.α.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:

 

  • Mr Dimitris Mandis, AGMPM chairman, moderator   
  • Mr Andreas Mitsios, Deloitte France  12.00 – 12.30  
  • Q&A session, 12.30 – 13.00   

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και οι θέσεις είναι περιορισμένες στην διαδικτυακή πλατφόρμα zoom.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής πραγματοποιούνται με αποστολή email στην Γραμματεία του Συνδέσμου μας info@pac.gr

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)