Διαδικτυακό Σεμινάριο Εργαλείων Περιβαλλοντικής Λογιστικής- 2η Ανακοίνωση

Διαδικτυακό Σεμινάριο Εργαλείων Περιβαλλοντικής Λογιστικής- 2η Ανακοίνωση

  Ο ΣΥΒΙΠΥΣ και η εταιρία EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C., διοργανώνουν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου (12.00 – 13.30 μ.μ.) διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο:

    “Product Environmental Footprint (PEF) για τον κλάδο των Υλικών Συσκευασίας”

  Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώθηκε ως εξής:

  Ενότητα 1: Το υπόβαθρο του PEF: Ενοποιημένοι Περιβαλλοντικοί και Οικονομικοί Λογαριασμοί (ΕΠΟΛ), 12.00 – 12.20 

  –  Οι ΕΠΟΛ για το πλήρες κόστος προϊόντων και υπηρεσιών σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο

  – Μέθοδοι Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ): Ζητήματα ανομοιογένειας και μεροληψίας

  – Η ανάγκη αντικατάστασης της πανσπερμίας μεθόδων ΑΚΖ από το PEF

  Ενότητα 2: Μέθοδος υπολογισμού του PEF και τεχνικά θέματα, 12.20 – 12.40 

  – Υπολογισμός σε πέντε (5) στάδια: Από την εξόρυξη μέχρι την λήξη της ζωής του προϊόντος

  –  Επίδραση του PEF στην επιλογή προμηθευτών και στο διεθνές εμπόριο

  –  Μελέτη Περίπτωσης: Πλαστικά βιομηχανικά απόβλητα

  Ενότητα 3Χρηματοπιστωτικές διαστάσεις του PEF: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal), 12.40 – 13.00

  – PEF, το EU Green Deal και οι αρχές του EU Sustainability Finance Taxonomy

  – PEF και αξιολόγηση βιομηχανικών χρηματοδοτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

  – PEF και προσαρμοσμένα (tailored) χρηματοπιστωτικά εργαλεία

  Ενότητα 4Q&A session, 13.00 – 13.30

  Η εταιρία EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C ειδικεύεται στις μεθόδους εκτίμησης περιβαλλοντικού κόστους, στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την Βιομηχανική Συμβίωση και στον σχεδιασμό χρηματοπιστωτικών εργαλείων για την Κυκλική Οικονομία. Στον διαγωνισμό Ignite Ideas ΙΙ, σε συνεργασία με την Nestle Hellas ΑΕ ανέπτυξε επιτυχώς το πρωτότυπο μοντέλο της CYMBIOTICA (https://igniteideas.gr/el/evotropia), της ψηφιακής εφαρμογής της για την βέλτιστη οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση ανακυκλώσιμης πλαστικής ρητίνης (PCR/PIR) με την μέθοδο του Product Environmental Footprint (PEF). 

  Η πλατφόρμα CYMBIOTICA θα αξιοποιηθεί ως ολοκληρωμένο εμπορικό προϊόν, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει συνολικά μια αγορά Βιομηχανικής Συμβίωσης.Στο εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα αναλυθούν οι τεχνικές διαστάσεις και οι επερχόμενες οικονομικές αλλαγές που θα επιφέρει η θεσμοθέτηση του PEF για τις ευρωπαϊκές βιομη

   Δηλώσεις συμμετοχής, πραγματοποιούνται με αποστολή email στη Γραμματεία του ΣΥΒΙΠΥΣ:  info@pac.gr 

   Το Σεμινάριο είναι στην ελληνική γλώσσα και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)