Νέο τεχνικό Σεμινάριο συγκόλλησης μετάλλων 21-23 Φεβρουαρίου στην Αθήνα & 28Φεβ-2 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη με πρακτική εξάσκηση

Νέο τεχνικό Σεμινάριο συγκόλλησης μετάλλων 21-23 Φεβρουαρίου στην Αθήνα & 28Φεβ-2 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη με πρακτική εξάσκηση

Με μηχανή σύρματος GMAW &  με ακίδα βολφραμίου GTAW

Εισηγητής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμβουλος Συγκολλήσεων. Από το 1970, στον χώρο της εφαρμοζόμενης συγκόλλησης στον κατασκευαστικό τομέα και κάτοχος για πρώτη φορά LEVEL II το 1980 με ενεργή συμμετοχή ως συντονιστής συγκολλήσεων σε πλήθος μεγάλων έργων, υδροηλεκτρικές μονάδες, θυροφράγματα. μονάδες αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος, δοχεία υψηλών πιέσεων πετροχημικών μονάδων και λέβητες, τροχαίο υλικό, αυτοκινούμενοι γερανοί εμπορευματοκιβωτίων κ.α.  Από το 1993 στον χώρο της εκπαίδευσης ηλεκτροσυγκολλητών, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερους από 600 ηλεκτροσυγκολλητές σε ολόκληρη την Ελλάδα τόσο σε πλήθος μικρών βιομηχανικών μονάδων όσο και σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να:

Α) παρουσιάσει τη θεωρητική αλλά και τη πρακτική εκπαίδευση έμπειρων ηλεκτροσυγκολλητών οι οποίοι δια μέσου της γνώσης θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στην εργασία τους.

Β) ενημερώσει τα στελέχη της επιχείρησης τα οποία μπορούν να καταλαβαίνουν τη «γλώσσα» των ηλεκτροσυγκολλητών, τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της εργασίας τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλλίτερος συντονισμός των εργασιών συγκόλλησης.

Γ) ενημερώσει τους μηχανικούς της παραγωγής και της ασφάλειας εργασίας ώστε να αντιληφθούν το σωστό και ασφαλέστερο τρόπο εργασίας.

Δ) προετοιμάσει τους ηλεκτροσυγκολλητές για ουσιαστική και όχι τυπική πιστοποίηση

Ε) εκπαιδεύσει και επαληθεύσει όλη την προαναφερθείσα θεωρητική τεχνική της ηλεκτροσυγκόλλησης και παράλληλα να κάνει αντιληπτές άγνωστες ίσως δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλλησης.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους παραγωγής, εργοδηγούς, συγκολλητές, μονταδόρους επιθεωρητές και ελεγκτές συγκολλήσεων, προσωπικό που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών, των ναυπηγικών κατασκευών,  των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και μηχανουργείων, αμυντικής βιομηχανίας, ανέγερσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, καθώς επίσης και στη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικά:

 • Πριν την ηλεκτροσυγκόλληση
 • Εξέλιξη
 • Χαρακτηριστικά των μετάλλων
 • Διαδικασίες συγκόλλησης
 • Ηλεκτρικό τόξο

Συγκόλληση με μηχανή σύρματος -GMAW:

 • Περιγραφή, χαρακτηριστικά
 • Επιλογή μηχανής
 • Συγκόλληση με μηχανή σύρματος -GMAW:
 • Προβλήματα και διορθωτικές ενέργειες από μπεκ, τσιμπίδα, σύρμα
 • Ρυθμίσεις τόξου συμβατικές, συνεργικές παλμικές μηχανές
 • Αέρια συγκόλλησης χαρακτηριστικά, τυποποίηση, επιλογή

Προβλήματα συγκολλήσεων:

 • Αίτια και τρόπος επισκευών
 • Προδιαγραφές
 • Παραμορφώσεις
Συγκόλληση με ακίδα βολφραμίου -GΤAW:

 • Περιγραφή, χαρακτηριστικά
 • Επιλογή μηχανής
 • Επιλογή βολφραμίου
 • Τεχνική συγκόλλησης
 • Προστασία ρίζας

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας:

 • Κίνδυνοι χημικοί, φυσικοί, εργονομικοί
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·         Συγκόλληση MIG-MAG

·         Βραχυκυκλωμένο τόξο

·         Τόξο ψεκασμού

·         Παλμικό τόξο

·         Συγκόλληση TIG

·         Ρυθμίσεις παλμών

·         Συγκόλληση ανοξείδωτου

·         Προστασία ρίζας

 

Οργάνωση: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ