Εκδήλωση: The Most Sustainable Companies in Greece 2020

Εκδήλωση: The Most Sustainable Companies in Greece 2020

Διανέμουμε το Πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει το ίδρυμα QualityNet υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, για την βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

 Η ιστοσελίδα για την εγγραφή στην εκδήλωση είναι η ακόλουθη:

https://qualitynetfoundation.org/2020/11/26/sustainable-greece-2020-event/

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, το QualityNet Foundation, με τη συνεργασία Θεσμικών, Επιχειρηματικών και Kοινωνικών Φορέων δημιούργησαν:

  • Μια μοναδική για τη χώρα μας «εργαλειοθήκη» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, (Sustainability Toolkit) η οποία λειτουργεί ως μοχλός υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Το SDG Hub “in action for a better world”, που συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Υπεύθυνων Οργανισμών & των Ενεργών Πολιτών, για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της agenda 2030 στην ελληνική κοινωνία.

 

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», των επιχειρήσεων αυτών που, μετά από τεχνική αξιολόγηση, δημιουργούν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)