Βαφή χαλύβων – βασικοί κανόνες πριν και μετά την σκλήρυνση