Βασικές Αρχές του Συστήματος Εγγυοδοσίας Συσκευασιών Αναψυκτικών και Νερών

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εγγυοδοσίας Συσκευασιών Αναψυκτικών και Νερών

Η διεθνής εταιρία Μελετών Eunomia Research & Consulting και ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργάνωσαν την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο Back to basics. DRS for the Greek Beverage market”.

H λειτουργία ενιαίου ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας για τις φιάλες ποτών έως τις 5 Ιανουαρίου 2023,  με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης. είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 4736/2020 (Άρθρο 13), όπως έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (άρθρο 9).

Το σύστημα επιστροφής εγγύησης βασίζεται στην καταβολή εγγυοδοτικού αντιτίμου από τον καταναλωτή  κατά την αγορά προϊόντος, το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή του προϊόντος με σκοπό τη χωριστή συλλογή για ανακύκλωση.

Το εν λόγω σύστημα, λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, καλύπτοντας κατ’ ελάχιστον τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

Στην πράξη η εφαρμογή ενός συστήματος  DRS  δεν είναι μια απλή διαδικασία και συχνά προϋποθέτει την εφαρμογή σήμανσης ασφαλείας  (security printing) σε κάθε διακινούμενη  συσκευασία, την υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων ελέγχου στις  εκτυπωτικές  μονάδες και στις βιομηχανίες  εμφιάλωσης, την υψηλή αυτοχρηματοδότηση των διακινούμενων εμφιαλωμένων αγαθών, το υψηλό κόστος  συντήρησης και λειτουργίας του μηχανισμού συλλογής  των κενών συσκευασιών κα.

Ορισμένες πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και έχουν καταστήσει βιώσιμα τα εγκατεστημένα συστήματα εγγυοδοσίας παρουσιάστηκαν στην διαδικτυακή εκδήλωση από τους διακεκριμένους ομιλητές:  Mrs Hara Xirou, Head of South East Europe (Eunomia, Greece), Orla Woods, Senior Consultant (Eunomia, UK), Mr. Rauno Raal, Partner/Consultant (Earthcareconsultant, EE), Mr. Vasilis Monachos, Sales Manager (Polisan Hellas).

Ο βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η  μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενημέρωση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και άλλους  σχετικούς οργανισμούς αποσκοπώντας  στην  επιτυχημένη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής  αλυσίδας των διακινούμενων συσκευασμένων αναψυκτικών και νερών

Το σύστημα αυτό μπορεί να αναδειχθεί ως το πιο επιτυχημένο από τα μέτρα μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να αποτρέψει σε ετήσια βάση 16.000 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων έως το 2030, καθώς και να εξοικονομήσει την εκπομπή 620.000 τόνων ισοδύναμου CO2, συμβάλλοντας στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, με βάση την τελευταία μελέτη που πραγματοποίησε η Eunomia για το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή (SCP/RAC), στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP) και ενόψει της συνόδου για τη Μεσόγειο που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στη Βαρκελώνη

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο:https://www.youtube.com/watch?v=9qAYH2JuJic&feature=youtu.be

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)