Σημαντική Τεχνική και Διπλωματική νίκη της Χώρας μας, στο Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων. Για Πρώτη Φορά η Ελλάδα, μετά από ψηφοφορία, αναλαμβάνει την διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το 2024.

Σημαντική Τεχνική και Διπλωματική νίκη της Χώρας μας, στο Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων. Για Πρώτη Φορά η Ελλάδα, μετά από ψηφοφορία, αναλαμβάνει την διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το 2024.

Μεγάλη διάκριση για την Χώρα μας αποτέλεσε η επίσημη ανάληψη της διοργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Συγκολλήσεων / International Institute of Welding [IIW], επίσημης διάρκειας 6 ημερών, στην Ελλάδα το έτος 2024.
Με συντριπτική πλειοψηφία η Χώρα μας, στην Γενική Συνέλευση των 55 Χωρών του Οργανισμού που έχουν δικαίωμα ψήφου (προηγμένων βιομηχανικά), ανέλαβε για Πρώτη Φορά την διοργάνωση του επιστημονικού, ακαδημαϊκού, τεχνικού και επιχειρηματικού Συνεδρίου αναφορικά με τις Μεταλλικές Κατασκευές και τις Συγκολλήσεις, που γίνεται στο περιθώριο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού IIW.

Μετά το συντριπτικά θετικό αποτέλεσμα για την Χώρα μας,  ο Αμερικανός εν ενεργεία Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, κ. David Landon, τέως Πρόεδρος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων [American Welding Society (AWS)], συνεχάρη τα μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπίας, κ.Μελέτη Τζαφέρη, κ. Χατζόπουλο Νικόλαο και κ. Γεωργία  Κολυβά, και μέσω αυτών, διαβίβασε τους Θερμούς χαιρετισμούς του Διεθνούς Οργανισμού, στην Ελληνική επιστημονική, τεχνική και επιχειρηματική κοινότητα της Χώρας μας.

Χρονικό της υποψηφιότητας της Χώρας μας:
 • Ιανουάριος 2017, προετοιμάζεται η ιδέα της υποβολής υποψηφιότητας για το 2024 από τα στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, και γίνονται οι σχετικές διαβουλεύσεις με το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού.
 • Δεκέμβριος 2020: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, με προσωπική και σκληρή δουλεία από την Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Κολυβά Γεωργία, αναρτά στο εγκεκριμένο «Sharepoint» του Διεθνούς Οργανισμού IIW, την πρόταση της Χώρας μας, και αναμένουμε πλέον την αρχική έγκριση για την παρουσίαση μέσω συνέντευξης στο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων [IIW].
 • Στις 22 Ιανουαρίου 2021, έγινε η πρώτη παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού μέσω συνέντευξης, όλων των χωρών που έθεσαν υποψηφιότητα, με βασικούς ανταγωνιστές την Ελλάδα και την Ινδία μεταξύ άλλων Εθνικών Υποψηφιοτήτων. Η συνέντευξη περιείχε ανάλυση του action plan, προσέγγιση ενδιαφερόμενων μερών, έγκριση προϋπολογισμού της Διοργάνωσης, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία ανάπτυξης των Χωρών που έθεσαν υποψηφιότητα.
 • Οι υποψήφιες Χώρες για την διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού που κατέθεσαν προτάσεις για την διοργάνωση του 2024, ήταν η Μάλτα, το Μεξικό, η Τουρκία, η Ινδία και η Ελλάδα. Καθεμία από τις υποψήφιες Χώρες, έκανε μέσα στα πλαίσια του υγειούς ανταγωνισμού, την δική της δικτύωση για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της.
 • Οι εγκεκριμένες υποψήφιες Χώρες μετά από την παρουσίαση των προτάσεων υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκρίθηκαν να συμμετέχουν σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση και των 55 Χωρών που επίσημα συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό.
 • Η τελική Ψηφοφορία υλοποιήθηκε την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στις 14.00 ώρα Ελλάδας, με συμμετέχοντες 113 αντιπρόσωπους από 55 Χώρες (Members Countries) με δικαίωμα ψήφου. Με σαρωτικό ποσοστό από τον πρώτο γύρο που ξεπέρασε το 70%, η Χώρα μας ανακηρύχθηκε Διοργανώτρια Χώρα, για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού το έτος 2024.
 • Για την σημειολογία του θέματος, την Ελλάδα υποστήριξαν ένθερμα στην σχετική δικτύωση (lobbying), πριν από την ψηφοφορία, μεταξύ άλλων: η Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ουκρανία, και εκτός Ευρώπης οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ιαπωνία, και Κίνα.
 • Την Χώρα μας εκπροσώπησαν στην ψηφοφορία, και κυρίως πρίν από αυτή, η κ. Γεωργία Κολυβά, εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, ο κ. Νικόλαος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, και ο κ. Τζαφέρης Μελέτης, ιδρυτικό μέλος και Εκτελεστικός Γραμματέας του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού.

 

 Η κ. Γεωργία Κολυβά, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

 

Τι Αξιολογήθηκε με βαρύνουσα σημασία κατά την παρουσίαση της υποψηφιότητας μας.

Πέραν των προσωπικών σχέσεων των εκπροσώπων της Χώρας μας με τις αντιπροσωπείες άλλων Κρατών /Μελών του Οργανισμού, η διαρκής ανάκαμψη των οικονομικών δεικτών, η έξοδος της Χώρας μας από την βαθιά κρίση, η σταθερή Κυβέρνηση και εν γένει το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, το ευνοϊκό πλαίσιο επενδύσεων και ανάπτυξης, το σταθερό κοινωνικό περιβάλλον και η δεσπόζουσα θέση της Χώρας μας στη Διεθνή τουριστική αγορά, αποτέλεσαν τα βασικά πλεονεκτήματα που μας επέτρεψαν να ανεβάσουμε το επίπεδο της δικτύωσης πριν την ψηφοφορία, και εν τέλει να επικρατήσει η πρόταση της Χώρας μας.


Ταυτόχρονα, η διαρκής βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της χώρα μας, τις Γεωστρατηγικές συνεργασίες των τελευταίων 2 ετών,  και τα upcoming energy projects.

Να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων ( 
www.wgi.gr ) – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός – είναι από τους πρώτους Οργανισμούς Διεθνώς, που εισήγαγε το νέο πρόγραμμα International Welded Structure Designers που μας εμπιστεύτηκε το IIW/EWF/IAB να το κάνουμε για πρώτη φορά στην Νότια Ευρώπη και μάλιστα στα Αγγλικά, και το οποίο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς κυρίως.

Ειδικότερα, οι Διπλωματούχοι Συγκολλητές, Επιθεωρητές, Μηχανικοί, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία 2 έτη στην Χώρα μας, (Annual Return Reports), ενώ σε άλλες χώρες παρουσιάζουν πτωτικό χαρακτήρα.
Τι σημαίνει για την Χώρα μας η διοργάνωση «IIW 2024»
 • Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού το 2024 θα γίνει στην Ρόδο, μετά από πρόταση του τ. Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κόνσολα Μανώλη, στα στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στις αρχές του 2020. Έτσι ο φάκελος υποψηφιότητας της Χώρας μας προετοιμάστηκε για την Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, με εξαιρετική όπως αποδείχθηκε επιτυχία.
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Συγκολλήσεων που θα γίνει στην Ρόδο, θα υλοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Χώρας.
 • Αναμένεται η προσέλευση 1500 – 2000 συμμετεχόντων από όλες τις Χώρες του κόσμου, με έμφαση σε εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων, ακαδημαϊκούς, επιστημονικό προσωπικό, εταιρείες τεχνολογίας, ρομποτικής, τεχνικό προσωπικό κάθε βαθμίδας.
 • Ο καθαρός προϋπολογισμός του εγχειρήματος, θα ξεπεράσει τα 2.500.000 ευρώ, πλέον των ιδιωτικών δαπανών των συμμετεχόντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα συνδυάσουν την επέκταση της παραμονής τους στην Χώρα μας και μετά το τέλος του συνεδρίου.
 • Η Χώρα μας μπαίνει στον Χάρτη της Διεθνούς επιστημονικής και κατασκευαστικής κοινότητας, ειδικότερα σε ενεργειακά έργα και μεταλλικές κατασκευές εν γένει.
 • Στο επίκεντρο του Συνεδρίου, θα επικρατήσει η παρουσίαση νέων τεχνολογιών σε θέματα κατεργασίας μετάλλων.
 • Αυξάνεται με έμπρακτο τρόπο η εμπιστοσύνη των άλλων Χωρών προς την Ελλάδα, σε θέματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, η Βιομηχανική Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα, η Επιστημονική Κοινότητα, αναδεικνύουν τα κοινά τους σημεία, σε επίπεδο τεχνολογίας, οικονομίας, έρευνας και καινοτομίας, σε μια Διεθνή συνάντηση και ένα Παγκόσμιο συνέδριο, με αναμενόμενες κατά μέσο όρο 1500 συμμετοχές εκπροσώπων των κλάδων, που μεταξύ άλλων αναδεικνύει και την σημαντική θέση του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα.
 • Αναβαθμίζεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων, και αποκαθίσταται η απευθείας επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Διεθνούς Βιομηχανικής δραστηριότητας του κλάδου. Η αλληλεπίδραση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων με την Διεθνή βιομηχανική αγορά, προσδίδει μακροπρόθεσμα οφέλη, μεταξύ άλλων την προσέλκυση νέων «παικτών» στην Τεχνολογία της Συγκόλλησης και την διαρκή ενημέρωση των υφιστάμενων.  
 • Ανυψώνεται το κύρος των Ελληνικής Βιομηχανίας, της Έρευνας και Καινοτομίας, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των συμπληρωματικών πόρων, αλλά και ενδυναμώνεται η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε ένα ευρύ και Διεθνές εξειδικευμένο κοινό.
Ο Ρόλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

Το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων – International Institute of Welding /IIW- αναγνωρίζεται Θεσμικά Διεθνώς, ως το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Δίκτυο και Κέντρο Αναφοράς της Τεχνολογίας Συγκόλλησης, και λοιπών σχετιζόμενων εφαρμογών.


    Το Λογότυπο του Διεθνούς Οργανισμού, International Institute of Welding

Λειτουργεί ως Παγκόσμιος Οργανισμός & Φορέας της  Επιστήμης για την εφαρμογή τεχνολογιών συγκόλλησης, παρέχοντας ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών και εκπαιδευτικών με την  βιομηχανία, συμπράττοντας έτσι στην διάδοση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών.


Εκτός των εξειδικευμένων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν στην σχετιζόμενη πιστοποίηση προσώπων και εταιρειών, το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στη συνεχή Έρευνα & Ανάπτυξη.

Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, με συμμετοχές στο σύνολο τους, περισσοτέρων των 1000 ατόμων σε Διεθνές επίπεδο, οι οποίοι συνεδριάζουν παράλληλα με το IIW Annual Assembly, στα πλαίσια μιας διοργάνωσης η οποία συνδυάζεται με ένα Παγκόσμιο Συνέδριο ανάλογης θεματολογίας και συνολικής διάρκειας 6 ημερών, αποτελεί το βασικό πλαίσιο δικτύωσης της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε Διεθνές επίπεδο.

Το «σλόγκαν» του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων: «Ενώνοντας Υλικά & Ανθρώπους», έχει συστηματικά υιοθετηθεί και από άλλα Εθνικά Ινστιτούτα Συγκολλήσεων, και είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Η Χώρα μας πρωτοπορεί σε Διεθνές επίπεδο πλέον, αφού μόνο σε μια δεκαετία μέσα, «έφτασε» και ξεπέρασε Εθνικά Ινστιτούτα Συγκολλήσεων που διαγράφουν πορεία για περισσότερα από 100 χρόνια.

Επικοινωνία: info@wgi.gr  #  www.wgi.gr