Επιλέξτε το σωστό τύπο χάλυβα για ένθετα και βάσεις καλουπιών.