Υπολογισμός ροής σε αγωγούς ψύξης μη κυκλικής διατομής

Υπολογισμός ροής σε αγωγούς ψύξης μη κυκλικής διατομής

Από τον Θανάση Εγγλέζο Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετητή – σχεδιαστή καλουπιών