Μετάφραση τεχνικής ορολογίας καλουπιών από τα Αγγλικά στα Ελληνικά (μέρος β’)

Μετάφραση τεχνικής ορολογίας καλουπιών από τα Αγγλικά στα Ελληνικά (μέρος β’)

Από τον Θανάση Εγγλέζο – Μηχανολόγο Μηχανικό – Μελετητή – Σχεδιαστή καλουπιών

N

Nominal thickness

Ονομαστικό πάχος καλείται το πάχος του αντικειμένου, κατά μήκος του επιλεγμένου μήκους ροής (ή του μεγαλύτερου τμήματος του, εάν το πάχος ποικίλει).

Nozzle

Το κοίλο μεταλλικό εξάρτημα που είναι βιδωμένο στο άκρο εξώθησης του θαλάμου θέρμανσης (φούρνου) μιας μηχανής έγχυσης. Στόχος του ακροφυσίου είναι μέσω πίεσης να δημιουργήσει μια στεγανή σύνδεση μεταξύ του θαλάμου θέρμανσης και του καλουπιού.

 

O

Orientation

Η κατεύθυνση του κύριου άξονα ενός πολυμερούς μορίου ή μιας ίνας του πλαστικού ονομάζεται προσανατολισμός.

 

Overflow well

Μια περιοχή (κοιλότητα υπερχείλισης) που δημιουργεί πρόσθετο όγκο για να φιλοξενήσει τη ρητίνη που μετατοπίζεται από το εισερχόμενο αέριο στην με αέριο υποβοηθούμενη διαδικασία εγχύσεως.

 

P

Parison

Το κοίλο ημίρρευστο πλαστικό από το οποίο το αντικείμενο μορφοποιείται με εμφύσηση (λέγεται και σωλήνας).

 

Part volume

Ο συνολικός όγκος όλων των κοιλοτήτων. Ο όγκος των αντικειμένων μπορεί να υπολογιστεί από ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα για ψηφιακά μοντέλα, ενώ για τα υλικά μοντέλα δίνεται από το βάρος τους δια την πυκνότητα τους.

 

Parting line

Σ’ ένα δισδιάστατο σχέδιο, γραμμή διαχωρισμού ονομάζεται η ευθεία (σε αρκετές περιπτώσεις τεθλασμένη ή και καμπύλη) γραμμή όπου τα δύο μισά του καλουπιού ανοίγουν (εικ. 16).

 

Parting surface

Σ’ ένα τρισδιάστατο μοντέλο, επιφάνεια διαχωρισμού είναι η επιφάνεια εκείνη η οποία χωρίζει τα δύο μισά του καλουπιού.

 

Permeability

Η ικανότητα ενός ρευστού να κινηθεί δια μέσου ενός πορώδους υλικού. Όσο μεγαλύτερη η διαπερατότητα, τόσο ευκολότερη η ροή του ρευστού.

 

Pinch-off

Στα καλούπια διαμόρφωσης με εμφύσηση, οι υπερυψωμένες άκρες της περιφέρειας της κοιλότητας που σφραγίζουν τα ανοικτά άκρα του αντικειμένου και αποκόπτουν το υπερβάλλον υλικό του προπλάσματος από το αντικείμενο, λέγονται ακμές συνθλίψεως ή μαχαίρια.

 

Plastics

Μια ομάδα πολυμερών κατασκευασμένη από σχετικά απλές μονάδες τα μονομερή, τα οποία πολυμερίζονται μέσω μιας χημικής διαδικασίας. Αν και ο όρος “πλαστικά” έχει χρησιμοποιηθεί ελεύθερα ως συνώνυμο για τα πολυμερή και τις ρητίνες, τα πλαστικά αντιπροσωπεύουν γενικά τα πολυμερικά μείγματα που σχηματίζονται με πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές, υλικά πληρώσεως, και άλλες πρόσθετες ουσίες, προκειμένου να βελτιωθεί η επεξεργασιμότητα και η απόδοση τους.

 

Plasticizer

Χημικός παράγοντας που προστίθεται σε πλαστικές ουσίες για να τις καταστήσει μαλακότερες και πιο εύκαμπτες. Αποδίδεται συνήθως με τον όρο πλαστικοποιητής.

 

Platens

Οι μεγάλες πλάκες στερέωσης μιας μηχανής έγχυσης (ή αλλιώς «πλατό»), στις οποίες τα δύο μισά του καλουπιού ασφαλίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας (εικ. 17).

 

Polymer

Πολυμερές ονομάζεται μια οργανική ένωση μεγάλου μοριακού βάρους, φυσική ή συνθετική, η δομή της οποίας είναι μια μακριά αλυσίδα επαναλαμβανόμενων μικρών μονάδων (μονομερή), με πρόσθετες χημικές ομάδες να σχηματίζουν κλάδους κατά μήκος της αρχικής αλυσίδας του μορίου.

 

Polymerization

Πολυμερισμός είναι η χημική αντίδραση στην οποία τα μόρια ενός μονομερούς συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μεγάλα μόρια των οποίων το μοριακό βάρος είναι πολλαπλάσιο αυτού της αρχικής ουσίας.

 

Porosity

Η αναλογία του κενού όγκου του πολυμερούς σε μια πλήρη κοιλότητα ως προς τον όγκο της κοιλότητας, καλείται πορώδες.

 

Post-fill time

Η διάρκεια μεταξύ της πλήρωσης της κοιλότητας και του ανοίγματος του καλουπιού.

 

Preform

Στα καλούπια συμπίεσης, ένας συμπυκνωμένος σβόλος της σκόνης του προς διαμόρφωση υλικού αποτελεί το πρόπλασμα (προφόρμα). Στα καλούπια εμφύσησης ένα προ-μορφοποιημένο με έγχυση αντικείμενο, θερμαίνεται και παρεμβάλλεται σε καλούπι για φούσκωμα (σε φουσκωτική μηχανή) προκειμένου να πάρει την τελική του μορφή (εικ. 18).

 

Pressure

Πίεση καλείται η κάθετη δύναμη ανά μονάδα επιφανείας. Στην έγχυση λεπτών πλαστικών αντικειμένων, η πίεση είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση του πάχους, αλλά εξαρτάται από τις συντεταγμένες χώρου και χρόνου. Στην αρχή της πλήρωσης, η πίεση είναι μηδέν παντού στο καλούπι. Η πίεση σε ένα συγκεκριμένο σημείο αρχίζει να αυξάνεται αφότου φθάσει το μέτωπο λιωμένου υλικού σε εκείνη την θέση, και συνεχίζει να αυξάνεται καθώς το μέτωπο λιωμένου υλικού κινείται πέρα από αυτό το σημείο λόγω του αυξανόμενου μήκους ροής μεταξύ αυτής της συγκεκριμένης θέσης και του μετώπου λιωμένου υλικού.

 

Pressure difference

Η διαφορά πίεσης από μια θέση σε άλλη, είναι η δύναμη που ωθεί το λιωμένο πολυμερές να ρεύσει κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

 

Pressure gradient

Μεταβολή πίεσης είναι η διαφορά πίεσης δια της απόστασης μεταξύ δύο θέσεων. Το πολυμερές υλικό κινείται πάντα στην κατεύθυνση της αρνητικής μεταβολής πίεσης, από την υψηλότερη πίεση προς τη χαμηλότερη πίεση.

 

Projected area

Η συνολική προβαλλόμενη περιοχή από όλες τις κοιλότητες στο επίπεδο διαχωρισμού.

 

R

 

Racetrack effect

Η τάση του λιωμένου πολυμερούς να ρέει κατά προτίμηση σε παχύτερες περιοχές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παγίδευση αέρα στις ενδιάμεσες περιοχές.

 

Reciprocating screw

Ένα σύστημα εξώθησης στο οποίο ο κοχλίας καθώς περιστρέφεται ωθείται προς τα πίσω από το λιωμένο πολυμερές που πλαστικοποιείται, και απελευθερώνει χώρο μπροστά του, ο οποίος χώρος αναπληρώνεται από πλαστικό (εικ. 19). Όταν ικανοποιητική ποσότητα λιωμένου υλικού συσσωρευτεί, ο κοχλίας κινείται προς τα εμπρός σαν έμβολο και ωθεί το υλικό μέσω του ακροφυσίου με υψηλή ταχύτητα.

 

Representative shear rate

Αντιπροσωπευτικός ρυθμός διάτμησης καλείται η αναλογία της διατμητικής τάσης των τοιχωμάτων προς το ιξώδες, μέγεθος που χαρακτηρίζει την αντίσταση του πολυμερούς σε συγκεκριμένη θέση. Δεδομένου ότι ο ρυθμός διάτμησης τροποποιείται από το πάχος, ο αντιπροσωπευτικός ρυθμός διάτμησης δίνει μια εικόνα της κατανομής του ρυθμού διάτμησης χωρίς να εξεταστεί οποιοδήποτε σημείο του πάχους του πλαστικού. Ο αντιπροσωπευτικός ρυθμός διάτμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστούν περιοχές υψηλού ρυθμού διάτμησης και θέρμανσης λόγω τριβής.

 

Residual stress

Οι παραμένουσες τάσεις προκαλούνται στο χυτευόμενο αντικείμενο κατά τη διαδικασία ψύξης του και είναι τάσεις ροής ή θερμικές. Ενεργούν στο αντικείμενο όπως και οι εξωτερικές δυνάμεις. Εάν οι παραμένουσες τάσεις είναι αρκετά ισχυρές ώστε να υπερνικήσουν τη δομική ακεραιότητα του αντικειμένου, τότε θα προκαλέσουν σε αυτό στρεβλώσεις ή ραγίσματα.

 

Resin

Οποιαδήποτε κατηγορία στερεών ή ημιστερεών οργανικών προϊόντων φυσικής ή συνθετικής προέλευσης, γενικά μεγάλου μοριακού βάρους. Οι περισσότερες ρητίνες είναι πολυμερή.

 

Resin injection time

Στην υποβοηθούμενη με αέριο χύτευση έγχυσης, ένα μέρος του προσδιορισμένου χρόνου πλήρωσης κατά το οποίο η ρητίνη ρέει στην κοιλότητα.

 

Rib

Ένα τμήμα ενίσχυσης της ακαμψίας (εικ. 20). Λέγεται επίσης και νεύρο ή αντηρίδα.

 

Ring gate

Μια δισκοειδής πύλη χρησιμοποιούμενη συνήθως σε κυκλικά αντικείμενα.

 

Runner

Ο δίαυλος διανομής ή κανάλι είναι το μέρος του καλουπιού που συνδέει το ακροφύσιο της μηχανής με τις πύλες των κοιλοτήτων (εικ. 21). Εάν η διατομή του δεν είναι κυκλική, τότε η αναλογία πλάτους προς πάχος πρέπει να είναι κοντά στο 1, ώστε να διευκολύνεται κατά το δυνατόν η ροή.

 

S

Service loading

Όλες οι πιθανές επιδράσεις (όπως δύναμη ή μετατόπιση) που θα προκαλέσουν παραμόρφωση ενός αντικειμένου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η λειτουργική φόρτιση δεν περιλαμβάνει τις παραμένουσες τάσεις (βλ. λ. residual stress) που προκαλούνται λόγω της διαδικασίας χύτευσης.

 

Shear rate

Ρυθμός διάτμησης είναι η παράγωγος της ταχύτητας ως προς το πάχος, η οποία μηδενίζεται στο μέσον του πάχους του αντικειμένου (ή του καναλιού διανομής) και στις στερεοποιημένες στοιβάδες του υλικού. Ο ρυθμός διάτμησης λαμβάνει τη μέγιστη του τιμή κατά μήκος του υλικού που βρίσκεται μεταξύ του παγωμένου και του ρευστού στρώματος.

 

Shear strength

Διατμητική αντοχή είναι η ικανότητα ενός υλικού να αντιστέκεται σε διατμητικές τάσεις, ή η τάση στην οποία ένα υλικό αστοχεί λόγω διάτμησης.

 

Shear stress

Η εφαρμοσμένη δύναμη ανά μονάδα επιφανείας που προκαλεί το γλίστρημα των στρωμάτων υλικού το ένα κατά μήκος του άλλου ή κατά μήκος των τοιχωμάτων της κοιλότητας του καλουπιού, ονομάζεται διατμητική τάση.

 

Short shot

Μια κατάσταση κατά την οποία η κοιλότητα δεν πληρώνεται εντελώς με πολυμερές. Ελλιπής πλήρωση προκύπτει συνήθως από χαμηλή πίεση έγχυσης, έλλειψη επαρκούς εξαέρωσης, ή λανθασμένο σχεδιασμό καλουπιών και παραγωγής (εικ. 22).

 

Shot size

Ο όγκος εμβολισμού είναι το μέγεθος που περιγράφει τη δυνατότητα μιας μηχανής έγχυσης, και ταυτοχρόνως ο απαραίτητος όγκος υλικού για την πλήρωση συγκεκριμένου καλουπιού. Μετριέται σε κυβικά εκατοστά (cm3).

 

Shrinkage

Συστολή ενός εξαρτήματος κατά την φάση της ψύξης. Υπολογίζεται σαν διαφορά μεταξύ των διαστάσεων της κοιλότητας και του αντικειμένου και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

 

Single cavity mold

Καλούπι με μια μόνο κοιλότητα. Σε αντίθεση με τα καλούπια πολλαπλών κοιλοτήτων, καλούπια μίας κοιλότητας παράγουν ένα αντικείμενο ανά κύκλο λειτουργίας.

 

Sink mark

Τοπική επιφανειακή ατέλεια που εμφανίζεται σε προϊόντα χύτευσης με παχύτερα τμήματα, ή σε σημεία αλλαγής διατομής, ή πάνω από νευρώσεις, προεξοχές και καμπυλώσεις.

 

Skin orientation

Μια ένδειξη για το πώς τα μόρια ή οι ίνες θα προσανατολιστούν. Ο επιφανειακός προσανατολισμός καθορίζεται από την κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας, όταν το μέτωπο του λιωμένου υλικού φθάνει σε μια δεδομένη θέση. Χρήσιμος για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων ενός αντικειμένου, ο επιφανειακός προσανατολισμός γενικά αντιπροσωπεύει την «κατεύθυνση της αντοχής». Η συστολή ενός αντικειμένου εξαρτάται επίσης από τον επιφανειακό προσανατολισμό. Τα πολυμερή χωρίς πρόσθετα «μαζεύουν» στην κατεύθυνση ροής, ενώ τα πολυμερή με πρόσθετα «μαζεύουν» εγκάρσια στη ροή.

 

Slug well

Μια αδιέξοδη επέκταση ενός καναλιού μετά από διακλάδωση. Η κοιλότητα υπερχείλισης στο τέλος του καναλιού στόχο έχει την συλλογή του κρύου υλικού που παραμένει στο ακροφύσιο από τον προηγούμενο κύκλο λειτουργίας.

 

Specific heat capacity (Cp)

Το ποσό ενέργειας που χρειάζεται για να αυξηθεί (ή να μειωθεί) η θερμοκρασία ενός υλικού κατά ένα βαθμό. Στο σύστημα SI, ειδική θερμοχωρητικότητα είναι η θερμότητα που απαιτείται για να αυξηθεί ένα χιλιόγραμμο του υλικού κατά ένα βαθμό Kelvin.

 

Sprue

Ένα εξάρτημα του καλουπιού με κωνική οπή, που συνδέει το κανάλι τροφοδοσίας με το ακροφύσιο της μηχανής, ή αλλιώς η μπουκαδούρα (εικ. 23).

 

Stationary platen

Η μεγάλη πλάκα στερέωσης μιας μηχανής έγχυσης στην οποία το σταθερό μισό του καλουπιού ασφαλίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η σταθερή πλάκα στερέωσης (ή σταθερό «πλατό» όπως αλλιώς ονομάζεται) δεν κινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πρέσας. Στη μεριά της σταθερής πλάκας στερέωσης βρίσκεται ο «φούρνος» της πρέσας.

 

Submarine gate

Ένας τύπος πύλης της οποίας το άνοιγμα προς την κοιλότητα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια διαχωρισμού, σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές πύλές όπου το άνοιγμα είναι τοποθετημένο πάνω στην επιφάνεια του καλουπιού. Στην υποβρύχια πύλη ή ένεση (εικ. 24) το αντικείμενο αποκόπτεται αυτόματα από το σύστημα τροφοδοσίας κατά την έξοδο του από το καλούπι.

 

T

Tensile strength

Η φόρτιση στην οποία αντέχει ένα δείγμα πριν σπάσει ονομάζεται αντοχή εφελκυσμού.

 

Thermal conductivity

Το ποσό ενέργειας που μπορεί να περάσει μέσω ενός υλικού ανά μονάδα χρόνου ονομάζεται θερμική αγωγιμότητα.

 

Thermal expansion

Η μεταβολή στο μήκος (ή στον όγκο, αν διευκρινίζεται) ενός υλικού για αλλαγή θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό οC, καλείται θερμική διαστολή.

 

Thermoforming

Μια διαδικασία μορφοποίησης κατά την οποία ένα φύλλο θερμοπλαστικού υλικού θερμαίνεται και διογκώνεται σε μια κοιλότητα στην επιθυμητή μορφή. Η θερμοδιαμόρφωση συντελείται λόγω της εφαρμογής πίεσης σε μια πλευρά του φύλλου, ή υποπίεσης (κενού) στην άλλη πλευρά.

 

Thermoplastic

Θερμοπλαστικό: ένα υλικό ικανό να μαλακώνει με τη θέρμανση και να σκληραίνει με την ψύξη επανειλημμένα.

 

Thermoset

Θερμοσκληρυνόμενο: ένα υλικό που θα υποβληθεί ή έχει υποβληθεί σε χημική αντίδραση υπό τη δράση θερμότητας, καταλυτών, υπεριώδους ακτινοβολίας, κ.λ.π., οδηγούμενο σε μία κατάσταση μόνιμης σκλήρυνσης (εικ.25).

 

Transfer molding

Μια μέθοδος μορφοποίησης θερμοσκληρυνόμενων υλικών, στην οποία το υλικό αρχικά μαλακώνει με θερμότητα και πίεση σε ένα θάλαμο μεταφοράς, και κατόπιν ωθείται υπό υψηλή πίεση μέσω καταλλήλου κυκλώματος τροφοδοσίας μέσα σ’ ένα κλειστό καλούπι για την τελική διαμόρφωση.

 

Transfer pot

Στη μέθοδο μορφοποίησης με μεταφορά, o θάλαμος για τη θέρμανση του προπλάσματος ή της σκόνης, πριν από τη συμπίεση και προώθηση στις κοιλότητες.

 

Transition temperature

Η θερμοκρασία κάτω από την οποία το πολυμερές υλικό θεωρείται στερεοποιημένο.

 

V

Vent

Στα καλούπια έγχυσης, ένα ρηχό αυλάκι ή μια πολύ μικρή οπή στην κοιλότητα η οποία επιτρέπει στον αέρα να διαφύγει καθώς εισάγεται το λειωμένο υλικό (εικ.26). Η σωστή εξαέρωση παίζει σημαντικό ρόλο στην πλήρωση της κοιλότητας.

 

Viscosity

Εσωτερική τριβή ή αντίσταση κατά τη ροή ενός υγρού. Το ιξώδες όπως ονομάζεται, είναι η σταθερή αναλογία της διατμητικής τάσης προς το ρυθμό διάτμησης.

 

 

Volumetric shrinkage

Μια ποιοτική ένδειξη της πιθανής γραμμικής συστολής. Εάν το υλικό «μαζεύει» ισοτροπικά, η γραμμική συστολή θα είναι περίπου το ένα τρίτο της ογκομετρικής συστολής. Η ανομοιόμορφη ογκομετρική συστολή στο αντικείμενο είναι μια ένδειξη πιθανής στρέβλωσης.

 

W

Warpage

Διαστατική στρέβλωση σε ένα πλαστικό αντικείμενο μετά από τη χύτευση.

 

Wall shear stress

Διατμητικές τάσεις στα τοιχώματα του καλουπιού ανά μονάδα επιφανείας. Είναι ανάλογη με την διαβάθμιση πίεσης σε κάθε θέση. Η διατμητική τάση είναι μηδέν στο μέσον του πάχους του αντικειμένου (ή του καναλιού διανομής), και αυξάνεται γραμμικά καθώς κινούμαστε προς τα τοιχώματα του καλουπιού.

 

Weld line

Μια γραμμή (ίχνος) που σχηματίζεται όταν συναντιούνται διαφορετικά μέτωπα λιωμένου υλικού που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις και δεν συντήκονται εντελώς. Η γραμμή συγκόλλησης (ραφή) μπορεί να έχει ιδιότητες διαφορετικές από το παρακείμενο υλικό και είναι συχνά ορατή ως γρατσουνιά πάνω στο αντικείμενο.

 

Windage

Η διάσταση ή το ποσοστό κατά το οποίο το καλούπι είναι μεγαλύτερο από την επιθυμητή διάσταση αντικειμένου, ώστε να αντισταθμίσει τη γραμμική συστολή.

 

Βιβλιογραφία

  • Τεχνολογία κατασκευής εργαλείων και καλουπιών, ΙΩΝ 1998
  • Glossary of terms and abbreviations, C-Mold 2002
  • General catalogue, D-M-E 2002
  • Standard parts for molds, CUMSA 2004
  • www.alumold.alcan.com
  • www.arenal.gr
  • Designing for performance and value, DSM 2000
  • Gate design for a high-quality surface finish A1125DE, BAYER 2000
  • www.packaging-technology.com

 

 

 

 

Εικ. 16: Γραμμή διαχωρισμού

Εικ. 17: Πλάκες στερέωσης μιας μηχανής έγχυσης

Εικ. 18: Προ-μορφοποιημένα αντικείμενα

Εικ. 19: Ατέρμονας κοχλίας μηχανής έγχυσης

Εικ. 20: Νεύρα ενίσχυσης ακαμψίας σε πλαστικό αντικείμενο

Εικ. 21: Δίαυλοι διανομής θερμοπλαστικού υλικού

Εικ. 22: Ελλιπής πλήρωση τεμαχίου κατά την έγχυση

Εικ. 23: Μπουκαδούρα έγχυσης

Εικ. 24: Υποβρύχια πύλη

Εικ. 25: Εξαρτήματα οικιακής χρήσης από θερμοσκληρυνόμενο υλικό

Εικ. 26: Αυλάκι εξαέρωσης καλουπιού