1ο Συνέδριο για τη Βιομηχανία των Πλαστικών

1ο Συνέδριο για τη Βιομηχανία των Πλαστικών

Στις 12 Φεβρουαρίου η εταιρία Boussias θα πραγματοποιήσει  το 1ο Συνέδριο για τη Βιομηχανία  των Πλαστικών.Ο ΣΥΒΙΠΥΣ  υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται  σε μια κομβική χρονική περίοδο,στην οποία επανασχεδιάζονται  οι Συσκευασίες,ώστε να εναρμονίζονται  με το μοντέλο της κυκλική οικονομίας.

Καταγράφεται στο Συνέδριο η εγγραφή στη λίστα των ομιλητών Μελών του Συνδέσμου μας,αλλά και αξιόλογων συνεργατών μας.

 

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)