ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΜΠΕΚ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΜΠΕΚ

Από τον Γιάννη Ωραιόπουλο

Ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα μηχανής συγκόλλησης με σύρμα είναι το μπεκ. Η ονομασία του μάλλον δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο του αφού στην ουσία αποτελεί το τελευταίο σημείο καθοδήγησης του σύρματος αλλά και το σημείο όπου το σύρμα παίρνει το ρεύμα. Το μπεκ, σε μεγάλο βαθμό, είναι υπεύθυνο για την σωστή καθοδήγηση του σύρματος αλλά και την ομαλή λειτουργία του τόξου. 
Μπεκ υπάρχουν πολλών τύπων κατάλληλα για κάθε μέγεθος και εφαρμογή. 


Ως προς την ποιότητα του υλικού τους υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία, αλλά στην Ελληνική αγορά απαντώνται κυρίως τρεις τύποι. Τα απλά από χαλκό, τα ενισχυμένα με ζηρκόνιο και τα επαργυρωμένα.


Τα πιο φθηνά είνα αυτά του χαλκού. Ο χαλκός έχει πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και δημιουργεί σταθερό τόξο. Όμως ο χαμηλός βαθμός τήξης του χαλκού, σύντομα καθιστά τα μπεκάκια μαλακά και η εσωτερική τρύπα παραμορφώνεται από την τριβή του πιο σκληρού σύρματος που περνά μέσα. Αποτέλεσμα είναι ο συγκολλητής να δυσκολεύεται να κατευθύνει το σύρμα αλλά και η αστάθεια του τόξου αφού το τόξο δυσκολεύεται να πάρει το σωστό ρεύμα. 


Μια καλή επιλογή, ειδικά για συγκολλλήσεις με υψηλότερα ρεύματα ή μεγαλύτερο βαθμό λειτουργίας του τόξου είναι τα μπεκ με ενίσχυση σε ζιρκόνιο. Αν και αυτά έχουν λίγο μειωμένη ηλεκτρική αγωγιμοτητα από τα απλά, παρουσιάζουν αρκετά υψηλότερη αντοχή στην θερμοκρασία και μαλακώνουν περίπου στους 500οC έναντι στους 260οC των απλών. 


Μια πολύ καλή επιλογή είναι τα επαργυρωμένα μπεκ. Αυτά παρουσιάζουν καλλίτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από τα απλά του χαλκού, και η εσωτερική τους τρύπα όπως επίσης και η άκρη τους δεν φθείρεται. Επίσης, εκτός από την φυσική τους υψηλότερη αντοχή στην θερμοκρασία προστίθεται και η δυνατότητα της ανάκλασης ποσοστού θερμοκρασίας από την γυαλιστερή τους επιφάνεια στην οποία επί πλέον δεν προσκολλώνται εύκολα και διάφορα υπολείμματα από την συγκόλληση. Αν και το κόστος τους είναι περίπου τριπλάσιο από τα απλά χάλκινα, παρουσιάζουν πολλαπλάσια διάρκεια ζωής ώστε για εφαρμογές υψηλών τιμών ρεύματος, αυτοματισμούς ή μεγάλης διάρκειας χειρονακτικών συγκολλήσεων να προσφέρουν την οικονομικότερη λύση.

ΠΗΓΗ :  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ